Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Editöre Not Tüm Metin

Bu yöntemle dikili ağaç gövdelerinden daha düzgün örnekler alabilmek ve arazi çalışmalarında zaman kaybını azaltmak için bu mekanize tekniğin uygulanması önerilmektedir

Sorumlu Yazar
Yağmur BİRİCİK
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
Bildiri Tüm Metin

Bu çalışmada başta Dodurgalar Kasabası olmak üzere Denizli’nin Acıpayam ilçesinin ilgili yerleşim birimleri (Yazır, Bademli, Kumavşarı, Gümüş) tarafından yayla olarak kullanılan ve yine yaylanın doğu mailesinde yer alan Burdur’un ilçe ...

Sorumlu Yazar
Said DAĞDAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Bakanlığı
Yayın
Türkiye Dağları Ulusal Sempozyumu, 2002
Bildiri Tüm Metin

Bu çalışmada, orman kaynaklarının planlamasında katılımcı yönetim yaklaşım sürecinin nasıl işlediği konusu anlatılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler hem Orman Bölge Müdürlüğü’nün ormancılı...

Sorumlu Yazar
Abbas ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, 2010
Bildiri Tüm Metin

Ülkemizdeki orman amenajmanının tarihsel gelişimi kısa olarak açıklandıktan sonra, planlı dönemden günümüze orman amenajmanı uygulamaları anlatılmıştır. Bu uygulamalar anlatıldıktan sonra uygulamada karşılaşılan sorunlar ayrıntılarıyla incelemede ...

Sorumlu Yazar
Abbas ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, 2002
Bildiri Tüm Metin

Türkiye’de baltalık olarak işletilen ormanların çok büyük bir kısmı, 2006 yılından sonra baltalık işletmesinden çıkarılarak koruya tahvil (dönüştürme) işletme sınıflarına aktarılmıştır. Ülke genelinde ...

Sorumlu Yazar
Abbas ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 2013
Bildiri Tüm Metin

İstanbul ilindeki arazi kullanım şekilleri,İstanbul ili 1971 yılı ve 2012 yılı sayısal orman haritaları verilerinden elde edilen değerler ışığında karşılaştırılmıştır. Topraksu Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu “Türkiye Arazi ...

Sorumlu Yazar
Abbas ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Türkiye Ormancılar Derneği
Yayın
İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2014
Bildiri Tüm Metin

Canlıların yeryüzünde yayılışını ve yaşamlarının devamını etkileyen temel faktörler doğal, biyolojik ve coğrafi faktörlerdir. Bunlar içerisinde iklim, yeryüzü şekilleri ve toprak canlıların yetişme ortamını ve ...

Sorumlu Yazar
Abbas ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Yayın
II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 2014

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar