Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmayla Ege Bölgesi 0-400 m yükselti kuşağında birim alanda, birim zamanda daha çok çap ve boy büyümesi yapacak kızılçamlar için tohum kaynağı oluşturmak hedeflenmiş, bu amaçla 2000 yılında Ege Bö...

Sorumlu Yazar
Kubilay ÖZYALÇIN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Kızılçam orijin denemeleri, proje 30. yılı olan 2019 yılında tamamlanacaktır. Kuruluş hataları yüzünden güvenilir veriler veremeyen deneme alanlarında, değerlendirme aşamasında verilerin güvenilirlik seviyesini artırma olanakları zorlanmalıdır. Orijin-Blok etkileşiminin ...

Sorumlu Yazar
Mehmet ÇALIKOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Karaçam Orijin Denemeleri, Ormancılık Araştırma Enstitüsü liderliğinde 1984 yılında İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere Türkiye genelinde toplam 24 adet deneme alanında kurulmuştur. Denemeler tesadüfi ...

Sorumlu Yazar
Mehmet ÇALIKOĞLU
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmanın amacı, fidanlık koşullarında yetiştirme sıklığının 2+0 yaşlı Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) fidanlarının bazı morfolojik özellikleri ile beslenme durumu üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada, Isparta-Kapıdağ orijinli tohumlar ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Editöre Not Tüm Metin

Bu yöntemle dikili ağaç gövdelerinden daha düzgün örnekler alabilmek ve arazi çalışmalarında zaman kaybını azaltmak için bu mekanize tekniğin uygulanması önerilmektedir

Sorumlu Yazar
Yağmur BİRİCİK
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Farklı yaşlardaki 3 kızılçam tohum bahçesinde 2012 yılında 2. tepe budaması yapılmıştır. Bu kapsamda Antakya-Serinyol’da tesis edilmiş 180 Ulusal Kayıt Nolu tohum bahçesi ile Kaş-Kasaba’da tesis edilmiş 166 Ulusal Kayıt Nolu tohum bahçelerinde ü...

Sorumlu Yazar
Turgay EZEN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmamızda kullanılan tüm klonlar 1983 ve 1984 yıllarında İtalya-Casale Monferrato’daki Kavakçılık Araştırma Enstitüsü'nde Populus deltoides ve Populus nigra’lar arasında gerçekleştirilen yapay döllemeler sonucunda elde edilmiştir. Çalışma, Adana-Ceyhan ...

Sorumlu Yazar
Cihan ATMACA
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada amaç ; Melezkavak ve Amerikan karakavağına ait 10-15 yıl idare müddeti ile odun hammaddesi işleyen sektöre (lif-yonga, kağıt,soyma, palet, ambalaj ve kereste) biyokitle olarak hammadde üretmek için uygun klonların bulunup tescilinin sağlanmasıdır. ...

Sorumlu Yazar
Cihan ATMACA
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, 2010-2015 yıllarında Erzurum ili İspir ilçesinde doğal olarak yetişen badem popülasyonu içinden geç çiçeklenen ve meyve özelliği üstün olan badem tiplerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüş ve popülasyonun tamamı taranarak 163 ...

Sorumlu Yazar
Murat E KÖSE
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Kızılçam, 5.8 milyon ha yayılış alanı ile ülkemizin toplam orman anının %27'sini oluşturan önemli ağaç türlerimizdendir. Çoğunlukla doğal ormanlar şeklinde bulunmakla birlikte, özellikle iyi bonitetli yerlerde ağaçlandırmalara da konu olmaktadır. 2000 yı...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar