Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma ile Atlas sediri, Lübnan sediri ve Kıbrıs sediri’ne ait yıllık artım farklılıklarının belirlenmesi hedeflenmiş, 1996 yılında tesis edilen adaptasyon denemesi altlık olarak kullanılmış; Elmalı ve İsparta’da tesis edilen 2 ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2011
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Gölcük Gölü Tabiat Parkı 5.925ha büyüklüğünde olup 1.087ha kesimini Gölcük Gölü havzası kapsamakta ve Havzadaki yüzeysel akışlar Gölcük Gölü’nün tek su kaynağıdır. Havza ekolojik koşullar bakı...

Sorumlu Yazar
Ayten EROL
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2005
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada 1997 yılında Isparta-Keçiborlu İlçesindeki kükürt maden ocakları üzerinde kurulan kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırmalarının 7 yıllık gelişme performansları değerlendirilmiştir. ...

Sorumlu Yazar
Süleyman GÜLCÜ
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2007
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, karaçam orijin denemesine ait Batı Akdeniz Bölgesi’nde Söğütdağı-Keçiborlu (1150m) ve Söğütdağı-Keçiborlu (1400m) ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Mut-Dağpazarı (1350m) deneme alanlarından 21. yıl sonunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir. ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2007
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede, 1995 ve 1996 yıllarında tam 1 yıl ara ile 2 taşkın felaketi yaşamış olan Isparta-Senirkent’in konumu ve taşkınlar hakkında bilgi verilmiş, alınmakta olan ve alınması gerekli önlemler anlatılmıştır.

Sorumlu Yazar
Yalçın YEŞİLKAYA
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma ile, Atlas sediri, Lübnan sediri ve Kıbrıs sediri'ne ait bazı orijinlerin Batı Akdeniz Bölgesi'ne adaptasyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 1996 Mart ayında Elmalı ve Isparta yörelerinde kurulan denemelerin ll. yıl sonuçlarına göre; her ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2009
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Değişik dikim aralıklarıyla 1974 sonlarında kurulmuş deneme kavaklıklarından elde edilmiş veriler dikim aralıklarının çap, boy, hacim ve büyümeye 10 yıllık etkilerini incelemek amacıyla değerlendirilmiştir. Deneme kavaklıkları Türkiye'nin 3 değ...

Sorumlu Yazar
Hüseyin Z. USTA
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, 8 kavak klonunun Cytospora chrysosperma fungusuna karşı duyarlılık düzeyleri test edilmiştir. En duyarlı klonlar 77/10, Samsun ve 67/1 klonları; en dayanıklılar ise I-214, Anadolu ve 64/13 klonları olarak bulunmuştur. Bu reaksiyon çalışmasında sonbaharda dikilip inoküle edilen fidanlarda ...

Sorumlu Yazar
Kazım ULUER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1998
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, Göller bölgesini temsilen Isparta'da kurulmuş olan deneme alanlarında bulunan kavak ve söğüt klonlarının, büyüme performansları ve yonga levha yapımına uygunlukları araştırılmıştır. 24 kavak klonu ile 11 söğüt klonu 8. ...

Sorumlu Yazar
Korhan TUNÇTANER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, Kavakçılık Araştırma Müdürlüğüne ait Karakavak (Populus nigra L.) gen bankasındaki klonların fidanlık aşamasında büyüme ve bazı morfolojik karakterleri incelenmiştir. Ayrıca bu karakterlere ait bazı genetik parametreler ...

Sorumlu Yazar
Teoman KAHRAMAN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2011

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…
Köklerinde Hayatvar