Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Hızlı gelişen yabancı ibreli türlerin Türkiye'ye ithal çalışmaları 1969'da gerek iklim ve gerekse toprak koşulları yönünden bu türlerin yetişebileceği sahalar olan Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinin sahil şeritlerinde Arboretum kuruluşları ile baş...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1974
Teknik Rapor Tüm Metin

Araştırmanın ilk bulgularına göre fıstıkçamı ağaçlandırmalarında başlangıçtan itibaren ağaçlar olabildiğince serbest büyütülmelidir. Meşcere yapısının biran önce kurulması ve fertlerin tepe taç...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1986
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, ülkemizde fıstıkçamının en geniş yayılış gösterdiği Bergama/Kozak havzasındaki Karaveliler Köyü'nde, 25 yaşındaki verimi düşük bir fıstıkçamı plantasyon sahasında kozalak verimini artırmak amacı ile 2006-2011 yı...

Sorumlu Yazar
Muhammet KILCI
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kozak Yöresi özel fıstık çamı ormanlarında belirlenen örnekleme alanlarında, kozalak kayıplarında biyotik faktörlerin ve besin elementlerinin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmış, çalışmada kozalak kayıplarının hemen hemen tamamının 1 yaşlı kozalaklarda (ülkerlerde) meydana ...

Sorumlu Yazar
İ. Meltem ÖZÇANKAYA
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) / Akdeniz Ormanları Sorunları Komitesi(Silva Mediterranea), Akdeniz havzasındaki ülkelerin (İtalya, Fransa, İspanya, Tunus, Fas, Türkiye) fıstıkçamı orman alanlarından sağlanan tohumlarla Uluslararası Fıstıkçamı (Pinus pinea ...

Sorumlu Yazar
F.Can ACAR
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2009
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Manisa-Sarıgöl yöresinde yapılan temel nitelikli bu araştırmada, asgari toprak işlemesi uygulanan, sulama ve gübreleme yapılmayan eğimli bir arazide (ortalama %25) ekonomik değere sahip bazı bitki türlerinin kullanılabilirliği, erozyon üzerindeki etkileri ve tesis ...

Sorumlu Yazar
F.Can ACAR
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma esas itibarıyla alan çalışmasına dayanmaktadır. Bu amaçla Ege Bölgesi fıstıkçamı alanları taranmış, belirlenen İzmir-Bergama-Kozak yöresinde 52, Aydın ili Koçarlı-Mazon bölgesinde ise 41 tarımsal işletmeyle anket çalışmaları yapılmış...

Sorumlu Yazar
Fevzi BİLGİN
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1997
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Batı Anadolu'da Kızılçam ağaçlandırmaları için tohum eksikliği görüşünden, Kızılçamın yanına yörenin diğer asal ağacı olan fıstıkçamı da dahil edilerek, bu yöreye adapte olabilecek ...

Sorumlu Yazar
Şem'i İKTÜEREN
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1997
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1992-1995 arasında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada Beşparmak (Batı Menteşe) Dağları ve Dilek Yarımadasının bitki örtüsü incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Beşparmak Dağlarının flora ve vejetasyonu ortaya konmuş, ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmanın amacı Fıstıkçamı (Pinus pinea) Camiyanı karaçamı (Pinus nigra arnold) ve çınar yapraklı Akçaağaç (Acer platonodies) odunlarının fiziksel ve mekaniksel özelliklerini belirlemektir. Deneme materyali olarak Fıstık çamı, Antalya-Kadriye Belek, Çanakkale-Eceabat ve Muğla'dan ...

Sorumlu Yazar
Rasih SÖZEN
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1997

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar