Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ağaç ıslahı çalışmaları ormancılıkta üretimi artırmanın etkin yollarından bir tanesidir. Bu nedenle Türkiye’de 1969 yılında ağaç ıslahı çalışmaları başlatılmıştır. 1969-1993 yılları arasında ağaçlandırmaların ...

Sorumlu Yazar
Sadi ŞIKLAR
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada, Kozak yöresindeki fıstıkçamı ormanlarında fıstık veriminin çap artımı ve meteorolojik olaylarla ilişkileri araştırılmıştır. İlişkilerin ortaya konması için 2006-2011 yılları arasındaki yıllık çap ...

Sorumlu Yazar
Mustafa BATUR
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2015
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Tarsus-Ortakumluk Kıyı Kumulu’nun stabilizasyonu için kurulan Turan Emeksiz Ormanı’ndaki fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırma alanlarında toprak agregatlaşmasını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, fıstıkçamı tepe tacı altı...

Sorumlu Yazar
Osman POLAT
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2014
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Tarımsal ormancılığın (agroforestry) tanımı, sistemleri ve işlevleri ile çeşitli ülkeler ve ülkemizde uygulama örnekleri, kavakçılıkta ara (zirai) ürün ve ülkemizde yürütülen araştırmalar incelenmiş ve bazı öneriler yapılmıştır.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1992
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Gübrenin sahaya nakli de hesaba katılırsa para yönünden fidanlara güçlendirici doz vermenin pek faydalı olmayacaktır. Ancak gübrelenmiş fidanların genel saglık durumu bakımından daha sağlam olduğu söylenebilir. İlerideki yıllarda gü...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1982
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Türkiye'de araştırma ve ağaçlandırmalar için kullanılan yabancı hızlı gelişen türlere arız olan bu böcek ve mücadelesi incelenmiştir.

Sorumlu Yazar
Niyazi YILDIZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1976
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Kitabın bölümleri: 1)Giriş, 2)Kozalaklı ağaçlar, 3)Yapraklı ağaçlar, 4)Fidanlık çalışmaları için özet ve uygulamalı bilgiler, 5)Tohuma ilişkin bilgiler Kozalaklı ağaçlar: 1) Göknar-Abies, 2) Andız-Arceuthos, 3) Sedir-Cedrus, 4) Yalancı servi-Chamaecyparis, 5) Servi-Cupressus, 6) Ardıç-Juniperus, 7) Ladin-Picea, 8) Çam-Pinus, 9) Duglas-Pseudotsuga, 10) ...

Sorumlu Yazar
Hazin Cemal GÜLTEKİN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 2014
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Bu eser Portekiz'ce aslından tercüme dilmiştir.

Sorumlu Yazar
Fevzi BİLGİN
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Kitap Serileri, 2007
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Çalışmanın amacı, Bergama Kozak Havzası doğal ve ağaçlandırma sahalarında bulunan fıstıkçamlarının (Pinus pinea) kozalak verimlerini etkileyen ekolojik faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla havzanın topoğrafik özellikleri, ağaçları...

Sorumlu Yazar
Enstitü ENSTİTÜ
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 2015
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kumul ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan ağaç türlerinin ve tepe kapalılığının, toprak özellikleri ve kumul vejetasyonu üzerindeki etkilerinin bilinmesi, kumul ağaçlandırmalarının gerekliliği ve doğruluğu konusunda daha isabetli karar ...

Sorumlu Yazar
Faruk ATMACA
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar