Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Okaliptus ağaçlamalarında bakım sürümlerinin elde edilecek hasılata müsbet etki yaptığı bilinmektedir. Ancak bu bakım sürümlerinde kullanılacak ekipman, bir yılda sürüm adedi ve bakım yıllarının süresi ...

Sorumlu Yazar
Mehmet AKYILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Normal topraklarda tesis edilen Eucalyptus camaldulensis ağaçlamalarında NPK (azot, fosfor ve potasyum) madensel gübrelerinin odun hasılasını artırıcı etkilerini saptamak amacıyla uygulanan bu araştırmada madensel gübrelerin (0) yok ve (1) var seviyeleri denenmiş, P (fosfor) madensel ...

Sorumlu Yazar
Mehmet AKYILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1980
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Tek sıra halindeki Okaliptus plantasyonlarının çeşitli yönlerden komşu bulundukları pamuk, buğday ve mısır kültürlerinin verimleri üzerine etkilerinin saptanması ve bu etkilerin sayısal değerleri bu araştırma ile belirlenmiştir. Tek sı...

Sorumlu Yazar
Ergün AVCIOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kumul alanlarda yapılan Okaliptus ağaçlandırmalarında boy ve çap gelişmelerini etkileyecek mineral ve yeşil gübrelerin saptanmasını amaçlayan bu araştırmada şu bilgiler elde edilmiştir. 1- Boy gelişmesi bakımından araştırmada ...

Sorumlu Yazar
Ergün AVCIOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kumul ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan ağaç türlerinin ve tepe kapalılığının, toprak özellikleri ve kumul vejetasyonu üzerindeki etkilerinin bilinmesi, kumul ağaçlandırmalarının gerekliliği ve doğruluğu konusunda daha isabetli karar ...

Sorumlu Yazar
Faruk ATMACA
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede, 2 farklı harç ortamında üretilen Eucalyptus grandis fidanlarına yapay gübrelerin (N,P,K) uygulanmasına yönelik çalışmaya yer verilmiştir. Serada yetiştirilen fidanların çap, boy, yaşama yüzdeleri ve kuru madde ağırlıkları ölçülmüş; ayrı...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm MetinTek Yaprak

Ağaçlandırma çalışmalarında başarılı olabilmenin ilk şartlarından biri kaliteli fidan kullanmaktır ve bu nedenle kök ve gövdeleri iyi gelişmiş, sağlıklı fidanların yetiştirilerek, sahaya dikilmesi gerekir. İşte bu çalışmada, 2 farklı ...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalısmada, Eucalyptus camaldulensis ve Eucalyptus grandis baltalıklarında dikim anında verilen gübre çesidi ve dozunun gelisme üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıstır. Proje 1995 yılında baslayıp 2004 yılında tamamlanmıstır. Tarsus-Karabucak okaliptüs ormanından Eucalyptus ...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2006
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Orman fidanlıklarında fidan üretiminde orman toprağının yoğun bir şekilde kullanılması ormanlarda humus tahribatına yol açmaktadır. Bu kaybın önüne geçebilmek için en ucuz, organik madde içeriği yüksek ve besin elementleri ...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada amaç Okaliptüs altında ara tarım yapılması olanaklarını araştırmaktır. Bu nedenle 4 ayrı aralık mesafede birinci ürün buğday, ikinci ürün soya şeklinde bir ürün kombinasyonuyla ara tarım yapılarak sonuçlar ...

Sorumlu Yazar
Ali ÖZKURT
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2001

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar