Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma ile Kazdağı göknarı (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani Aschers et Sinten.)'nın Batı Karadeniz Bölgesine Adaptasyon kabiliyeti araştırılmak istenmiştir. Amaç doğrultusunda, Kazdağı göknarı'nın potansiyel yayılış alanlarında (Bolu, Zonguldak, Kastamonu ve ...

Sorumlu Yazar
Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma, Batı Karadeniz Bölgesi’nde 2 asal ağaç türü; sapsız meşe (Q. petraea iberica (Mattf.) Lieb.) ile Istıranca meşesi (Q. hartwissiana (Stev.))’nin Bolu ve Karabük yörelerindeki meşçerelerinde tohum veriminin araştırılması ...

Sorumlu Yazar
Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bolu atmosferinde bulunan polenlerin hangi bitkilere ait oldukları ve özellikle alerjen olanların ortaya konulması ile tıbbi çalışmalara yardımcı olması bu projede ana amaç olarak belirlenmiştir. Bolu kenti için yapılan bu aeropalinolojik çalışmada iki yere Durham cihazı konulmuş...

Sorumlu Yazar
Mehmet TOKCAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Böğürtlen çalısı ormancılıkta, özellikle plantasyonların diri örtü ile mücadelesinde zararlı olan vejetasyonu nedeniyle elimine edilmesi veya basttırılması gereken istilacı bir türdür. Karadeniz Bölgesi ormanlarımızda silviküitürel işlemler sonucu, yapraklı ormanları...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Camiyanı karaçamı Yenice-Karabük bölgesinde lokal olarak yayılan bir yetişme muhiti ırkıdır; öz odunu oranı diğer böigelerdeki karaçamlara göre çok fazla olan bu ırk, meşe kadar değerli odunu nedeniyle yıllardır menfi ...

Sorumlu Yazar
Erol KIRDAR
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Teknik Rapor Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'ne ait demir konstrüksiyon cam örtülü serada, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde olmak üzere planlanmıştır. Deneme 3 tekerrürlü, 3 faktörlü tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1998
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Tohumlarındaki çimlenme engeli nedeniyle fidanlıkta yeterli Türk fındığı (Corylus colurna L.) fidanı üretilemediğinden bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı farklı GA3 uygulamasının Türk fındığı tohumlarının çimlenme, çıkma, yaş...

Sorumlu Yazar
Mustafa ARSLAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2013
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Saplı Meşenin (Quercus robur) Marmara Bölgesi orijinlerinin bazı tohum, fidecik ve fidan özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla ele alınan çalışma 5 yöreden (İstanbul Fatih Ormanı, Şile, Karacabey, Demirköy ve Keşan) 2000 yılında toplanan tohumlar ve İstanbul-Göktürk ...

Sorumlu Yazar
Erdal ÖRTEL
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2011
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bolu-Şerif Yüksel Araştırma Ormanı'nda sarıçam (Pinus sylvestris) ve Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana) meşcerelerinde yıllara bağlı olarak tohum veriminde kantitatif farkları saptamak amacıyla uygulanan çalışma 1986 yılında başlamış, 2007 yılında ...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştrma Bolu-Şerif Yüksel Araştırma Ormanı'nda sarıçam (Pinus sylvestris) ve Uludağ göknarı (Abies bornmulleriana) meşcerelerinde yıllara bağlı olarak tohum veriminde olan kantitatif farkları saptamak amacıyla uygulanmıştır. Çalışma 1986 yılında ...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2003

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar