Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Tebliğ Tüm Metin

Orman ağaçlarının genetik ıslahı çalışmaları uzun ve sürekli çalışmalardır. Bir türde genetik ıslah çalışmalarının başarılı olabilmesi için türün taksonomisi, doğal yayılışı, üreme biyolojisi ve tür ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ağaç ıslahı çalışmaları ormancılıkta üretimi artırmanın etkin yollarından bir tanesidir. Bu nedenle Türkiye’de 1969 yılında ağaç ıslahı çalışmaları başlatılmıştır. 1969-1993 yılları arasında ağaçlandırmaların ...

Sorumlu Yazar
Sadi ŞIKLAR
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Hızlı gelişen yabancı ibreli türlerin Türkiye'ye ithal çalışmaları 1969'da gerek iklim ve gerekse toprak koşulları yönünden bu türlerin yetişebileceği sahalar olan Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinin sahil şeritlerinde Arboretum kuruluşları ile baş...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1974
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Kitabın bölümleri: 1)Giriş, 2)Kozalaklı ağaçlar, 3)Yapraklı ağaçlar, 4)Fidanlık çalışmaları için özet ve uygulamalı bilgiler, 5)Tohuma ilişkin bilgiler Kozalaklı ağaçlar: 1) Göknar-Abies, 2) Andız-Arceuthos, 3) Sedir-Cedrus, 4) Yalancı servi-Chamaecyparis, 5) Servi-Cupressus, 6) Ardıç-Juniperus, 7) Ladin-Picea, 8) Çam-Pinus, 9) Duglas-Pseudotsuga, 10) ...

Sorumlu Yazar
Hazin Cemal GÜLTEKİN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 2014
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Bu eser Portekiz'ce aslından tercüme dilmiştir.

Sorumlu Yazar
Fevzi BİLGİN
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Kitap Serileri, 2007
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Çalışmanın amacı, Bergama Kozak Havzası doğal ve ağaçlandırma sahalarında bulunan fıstıkçamlarının (Pinus pinea) kozalak verimlerini etkileyen ekolojik faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla havzanın topoğrafik özellikleri, ağaçları...

Sorumlu Yazar
Enstitü ENSTİTÜ
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 2015
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, ülkemizde fıstıkçamının en geniş yayılış gösterdiği Bergama/Kozak havzasındaki Karaveliler Köyü'nde, 25 yaşındaki verimi düşük bir fıstıkçamı plantasyon sahasında kozalak verimini artırmak amacı ile 2006-2011 yı...

Sorumlu Yazar
Muhammet KILCI
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) / Akdeniz Ormanları Sorunları Komitesi(Silva Mediterranea), Akdeniz havzasındaki ülkelerin (İtalya, Fransa, İspanya, Tunus, Fas, Türkiye) fıstıkçamı orman alanlarından sağlanan tohumlarla Uluslararası Fıstıkçamı (Pinus pinea ...

Sorumlu Yazar
F.Can ACAR
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2009
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Batı Anadolu'da Kızılçam ağaçlandırmaları için tohum eksikliği görüşünden, Kızılçamın yanına yörenin diğer asal ağacı olan fıstıkçamı da dahil edilerek, bu yöreye adapte olabilecek ...

Sorumlu Yazar
Şem'i İKTÜEREN
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1997
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1992-1995 arasında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada Beşparmak (Batı Menteşe) Dağları ve Dilek Yarımadasının bitki örtüsü incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Beşparmak Dağlarının flora ve vejetasyonu ortaya konmuş, ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…
Köklerinde Hayatvar