Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

33 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmanın amacı, kumul alanlarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının toprak özelliklerinde meydana getirdiği değişimi ortaya koymaktır. Ayrıca, farklı ağaç türleri arasında toprağı ıslah edici özellikler bakımından ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TÜRKKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Tebliğ Tüm Metin

Orman ağaçlarının genetik ıslahı çalışmaları uzun ve sürekli çalışmalardır. Bir türde genetik ıslah çalışmalarının başarılı olabilmesi için türün taksonomisi, doğal yayılışı, üreme biyolojisi ve tür ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ağaç ıslahı çalışmaları ormancılıkta üretimi artırmanın etkin yollarından bir tanesidir. Bu nedenle Türkiye’de 1969 yılında ağaç ıslahı çalışmaları başlatılmıştır. 1969-1993 yılları arasında ağaçlandırmaların ...

Sorumlu Yazar
Sadi ŞIKLAR
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada, Kozak yöresindeki fıstıkçamı ormanlarında fıstık veriminin çap artımı ve meteorolojik olaylarla ilişkileri araştırılmıştır. İlişkilerin ortaya konması için 2006-2011 yılları arasındaki yıllık çap ...

Sorumlu Yazar
Mustafa BATUR
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2015
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Tarsus-Ortakumluk Kıyı Kumulu’nun stabilizasyonu için kurulan Turan Emeksiz Ormanı’ndaki fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırma alanlarında toprak agregatlaşmasını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, fıstıkçamı tepe tacı altı...

Sorumlu Yazar
Osman POLAT
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2014
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Tarımsal ormancılığın (agroforestry) tanımı, sistemleri ve işlevleri ile çeşitli ülkeler ve ülkemizde uygulama örnekleri, kavakçılıkta ara (zirai) ürün ve ülkemizde yürütülen araştırmalar incelenmiş ve bazı öneriler yapılmıştır.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1992
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Gübrenin sahaya nakli de hesaba katılırsa para yönünden fidanlara güçlendirici doz vermenin pek faydalı olmayacaktır. Ancak gübrelenmiş fidanların genel saglık durumu bakımından daha sağlam olduğu söylenebilir. İlerideki yıllarda gü...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1982
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Türkiye'de araştırma ve ağaçlandırmalar için kullanılan yabancı hızlı gelişen türlere arız olan bu böcek ve mücadelesi incelenmiştir.

Sorumlu Yazar
Niyazi YILDIZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1976
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Hızlı gelişen yabancı ibreli türlerin Türkiye'ye ithal çalışmaları 1969'da gerek iklim ve gerekse toprak koşulları yönünden bu türlerin yetişebileceği sahalar olan Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinin sahil şeritlerinde Arboretum kuruluşları ile baş...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1974
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Kitabın bölümleri: 1)Giriş, 2)Kozalaklı ağaçlar, 3)Yapraklı ağaçlar, 4)Fidanlık çalışmaları için özet ve uygulamalı bilgiler, 5)Tohuma ilişkin bilgiler Kozalaklı ağaçlar: 1) Göknar-Abies, 2) Andız-Arceuthos, 3) Sedir-Cedrus, 4) Yalancı servi-Chamaecyparis, 5) Servi-Cupressus, 6) Ardıç-Juniperus, 7) Ladin-Picea, 8) Çam-Pinus, 9) Duglas-Pseudotsuga, 10) ...

Sorumlu Yazar
Hazin Cemal GÜLTEKİN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 2014

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar