Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma, Batı Karadeniz Bölgesi’nde 2 asal ağaç türü; sapsız meşe (Q. petraea iberica (Mattf.) Lieb.) ile Istıranca meşesi (Q. hartwissiana (Stev.))’nin Bolu ve Karabük yörelerindeki meşçerelerinde tohum veriminin araştırılması ...

Sorumlu Yazar
Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bolu atmosferinde bulunan polenlerin hangi bitkilere ait oldukları ve özellikle alerjen olanların ortaya konulması ile tıbbi çalışmalara yardımcı olması bu projede ana amaç olarak belirlenmiştir. Bolu kenti için yapılan bu aeropalinolojik çalışmada iki yere Durham cihazı konulmuş...

Sorumlu Yazar
Mehmet TOKCAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma, sarıçam varyetesi olan Ebe sarıçamının Batı Karadeniz Bölgesi'nde yeni doğal yayılış alanlarına katkı ile silvikültürel ve bazı morfogenetik özelliklerini tesbit amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla en fazla doğal ...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Camiyanı karaçamı Yenice-Karabük bölgesinde lokal olarak yayılan bir yetişme muhiti ırkıdır; öz odunu oranı diğer böigelerdeki karaçamlara göre çok fazla olan bu ırk, meşe kadar değerli odunu nedeniyle yıllardır menfi ...

Sorumlu Yazar
Erol KIRDAR
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bir kent parkının açık hava rekreasyonu etkinliklerindeki kullanım özelliklerini belirlemek amacıyla ele alınan çalışmanın yürütüldüğü alan Bolu kent merkezindeki "Atatürk Orman Parkı" olarak bilinen rekreasyon alanıdır. Çalışma, anket uygulamaları ile ...

Sorumlu Yazar
Ahmet TOLUNAY
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Muhtelif Yayınlar Tüm MetinTek Yaprak

Ülkemizde Uludağ göknarı (Abies bornmulleriana) önemli yayılış göstermekte ve mevcut göknar türleri içinde böceklerden en fazla zarar gören türdür. Bu çalışmada Pissodes piceae populasyonunun klimatik koşullarla ilişkileri 4 farklı yükseltide (1000-1700m) ...

Sorumlu Yazar
Metin SERİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 2007
Teknik Rapor Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'ne ait demir konstrüksiyon cam örtülü serada, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde olmak üzere planlanmıştır. Deneme 3 tekerrürlü, 3 faktörlü tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1998
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Tohumlarındaki çimlenme engeli nedeniyle fidanlıkta yeterli Türk fındığı (Corylus colurna L.) fidanı üretilemediğinden bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı farklı GA3 uygulamasının Türk fındığı tohumlarının çimlenme, çıkma, yaş...

Sorumlu Yazar
Mustafa ARSLAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2013
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Doğal alanlardan ve yaban hayatından yararlanırken türlerin devamlılığı esastır. Özellikle korunan türlere ve türlerin yaşam alanlarına daha fazla önem verilmelidir. Bu nedenle türlerin habitatlarının belirlenmesi, popülasyon düzeylerinin bilinmesi ve periyodik ...

Sorumlu Yazar
İlhami TURAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2013
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bolu-Şerif Yüksel Araştırma Ormanı'nda sarıçam (Pinus sylvestris) ve Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana) meşcerelerinde yıllara bağlı olarak tohum veriminde kantitatif farkları saptamak amacıyla uygulanan çalışma 1986 yılında başlamış, 2007 yılında ...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar