Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye’de göknar monokültür ormanlarının meşcere karışımında yer alan farklı çam türlerinin etkin zararlı böcekleri ve predatörlerin davranışları ile potansiyel döngülerinin bilinmesi önemlidir. Bolu-Aladağ ormanlarında 3 farklı yükseltide tuzak ...

Sorumlu Yazar
Mahir ERDEM
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma ile Kazdağı göknarı (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani Aschers et Sinten.)'nın Batı Karadeniz Bölgesine Adaptasyon kabiliyeti araştırılmak istenmiştir. Amaç doğrultusunda, Kazdağı göknarı'nın potansiyel yayılış alanlarında (Bolu, Zonguldak, Kastamonu ve ...

Sorumlu Yazar
Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma, Batı Karadeniz Bölgesi’nde 2 asal ağaç türü; sapsız meşe (Q. petraea iberica (Mattf.) Lieb.) ile Istıranca meşesi (Q. hartwissiana (Stev.))’nin Bolu ve Karabük yörelerindeki meşçerelerinde tohum veriminin araştırılması ...

Sorumlu Yazar
Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bolu atmosferinde bulunan polenlerin hangi bitkilere ait oldukları ve özellikle alerjen olanların ortaya konulması ile tıbbi çalışmalara yardımcı olması bu projede ana amaç olarak belirlenmiştir. Bolu kenti için yapılan bu aeropalinolojik çalışmada iki yere Durham cihazı konulmuş...

Sorumlu Yazar
Mehmet TOKCAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Araştırma Makalesi Tüm Metin

ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde (Orman Mühendisliği Anabilim Dalı) Yüksek Mühendislik Tezi olarak yapılan bu çalışma Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Şerif Yüksel Araştırma Ormanı'ndaki doğ...

Sorumlu Yazar
Metin SERİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu tez çalışması, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Muhendisliği) Yüksek Lisans programında yapılmıştır. Çalışma, İzmir Orman Bölge Md. alanında ve özelde Bergama-Kozak bölgesinde uygulanan Tarım-Hayvancılık-Ormancılık karma ...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma ile piramidal karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)'nın yeni bir yayılışı saptanmış; burada 3 örnek alan alınarak hektardaki ağaç sayısı, servet ve göğüs yüzeyi ile katlılık durumu belirlenmiş; ayrıca her örnek ...

Sorumlu Yazar
Metin KARADAĞ
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma, sarıçam varyetesi olan Ebe sarıçamının Batı Karadeniz Bölgesi'nde yeni doğal yayılış alanlarına katkı ile silvikültürel ve bazı morfogenetik özelliklerini tesbit amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla en fazla doğal ...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Çeviri Tüm Metin

Macar uzman Dr. K. REDEİ tarafından yayımlanmış (Silva Gandavcnsis 64 (1999)) olan bu makale Türkçeye çevrilmiştir.

Çeviren
Mesut GÜLER
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2017
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Yaklaşık 1 yılda tamamlanmış olan bu çalışmada, araştırma ormanının dikili ağaç zabıtnameleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü (Orman Koruma Şubesi) istatistikleri kullanılmıştır. Ormanlarımıza zaman zaman ya fırtına ...

Sorumlu Yazar
Mahir ERDEM
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…
Köklerinde Hayatvar