Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Bölümler: 0) Önsöz, 1) Açılış konuşmaları, 2) Kavak yetiştiricileri ve sanayicilerine ait sunumlar, 3) Kavak ve kavakçılık hakkında Ar-Ge bildirileri, 4) Kurul kararları, 5) Resimler ve katılımcı listesi

Sorumlu Yazar
Mehmet ERCAN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2014
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de geniş kullanma yeri olan kavak, kesimini müteakip uzun müddet bırakıldığında çok çeşitli odun çürütücü mantarların tasallutuna uğramaktadır. Bu mantarlar özelliklerine göre diri odunda, öz odununda bazan her ikisinde değişik ...

Sorumlu Yazar
Metin VURAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 1968
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Bu uzmanlık tezinde, maden faaliyetlerine izin veren, bunları kontrol eden ve faaliyet sonrasında sahayı teslim alacak kurumlara faydalı olmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, açık maden ocaklarının ıslahı konusunda, özellikle maden çıkarılan sahanın orijinal tesviye eğrisine ...

Sorumlu Yazar
Zülfü BOZA
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2008
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Enstitü, form hazırlayıp sorumluluk alanındaki İzmir, Muğla, Denizli, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale orman bölge müdürlüklerine son 10 yıldaki (2000-2010) durumları, imkanları ve uyguladıkları bazı faaliyetlerin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak üzere göndermiş ...

Sorumlu Yazar
Fevzi BİLGİN
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2011
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Çalışma, kasnak meşesinin Göller Bölgesi'ndeki doğal yayılış alanlarında yetişme ortamı ve meşcere kuruluş özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için, kasnak meşesinin Göller Bölgesi?nde yoğun olarak bulunduğ...

Sorumlu Yazar
Musa GENÇ
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2011
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü çalışanlarının iş doyumlarını ölçmek ve değişik demografik değişkenlerin iş doyumları üzerine etkilerini incelemek ve karşılaştırmaktır.

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2008
Kitap / El Kitabı Tüm Metin

Çalışmada, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nde bugüne kadar gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar; Teknik Bültenler, Çeşitli Yayınlar, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü (DOA) Dergisi ...

Sorumlu Yazar
Cem AKGÜN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2006
Kitap / El Kitabı Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, SWOT (Üstünlükler, Zayıflıklar, Fırsatlar/Olanaklar ve Tehditler/Tehlikeler) Çözümlemeleri uygulamalarının faydalanılabilirliğini, uygulanabilirliğini, etkinliğini ve yeteneğini geliştirme yönünde, R'WOT Tekniği olarak adlandırılan melez bir teknik ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2006
Kitap / El Kitabı Tüm Metin

Bu örnek uygulama, FAO-Blue Plan ile işbirliği içerisinde Akdeniz ormancılığının sürdürülebilir kalkınmaya katkısını belirlemek ve orman-halk ilişkilerini ortaya koymak amacıyla Mersin ili, Tarsus ilçesindeki 7 adet orman köyünde gerç...

Sorumlu Yazar
Ahmet ŞENYAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2005
Kitap / El Kitabı Tüm Metin

Güney'de olduğu kadar kuzeyde de Akdeniz ülkeleri bugün, sosyal, kültürel, ekonomik, ekolojik ve nüfusla ilgili hızlı değişimleri yakından bilmektedirler. Bu değişiklikler nereye götürmektedir? Akdeniz ülkelerini nasıl bir gelecek beklemektedir? Giderek ...

Sorumlu Yazar
Aydan ALANAY
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2005

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar