Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kerpe Araştıma Ormanı tanıtılmış, sonra orada yapılan denemede Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus taeda ve Pseudotsuga menziesii türlerine göre çıkan sonuçlar verilmiştir.

Sorumlu Yazar
Mehmet ERCAN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Araştırma Makalesi Tüm Metin

İzmit-Kerpe Pilot Plantasyon Alanı'nda denenmiş hızlı gelişen Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus nigra ve Pseudotsuga menzessii türlerne ait büyüme performansları verilmiş ve bazı tavsiyeler de getirilmiştir.

Sorumlu Yazar
Korhan TUNÇTANER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

"Doğrudan bıçkılık tomruk (direct-sawlog)" rejimine benzer silvikültür rejimlerine göre yetişmiş, yani 6.1 m'ye kadar budanmış ve 15 m'lik üst boy öncesi aralanarak son hasıla için ha'da 190-400 ağaca düşürülmüş Pinus radiata meşcereleri iç...

Sorumlu Yazar
Mehmet ERCAN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kerpe, Kocaeli'de kurulan endüstri maksatlı aralama-budama denemelerine ait bilgiler ve bulgular verilmiştir.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1986
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Yurdumuz ağaçlandırma çalışmalarında yeni bir yönlendirmeyi hedef alan TUR/71-521 Özel Fon Projesi çalışmaları içinde ve imkanları ile tesis edilen demonstratif ve endüstriyel karakterdeki hızlı gelişen ibreli egzotik tür plantasyon ve deneme sahaları...

Sorumlu Yazar
İsmet GÜMÜŞDERE
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1986
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

IUFRO tarafından duglas doğal yayılış bölgelerinden toplatılan tohum kolleksiyonu ile başlatılan beynelmilel orijin denemelerine ülkemiz de ilgi duyduğu için, bu kolleksiyonun 118 orijinine ait tohumları temin edip araştırmayı 1972'de başlatmıştır. Araştı...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1977
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ülkemizde son yıllarda ağaçlama çalışmaları büyük yoğunluk kazanmıştır. İşlerin planlanması ve yürütülmesi önemli sorunların çözümünü gerektirmektedir. Bunların en önemlilerinden biri iklim özeliikleri nedeniyle dikim mevsiminin sınırlı oluş...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Tarımda, tohumların özel besleyici madde ile kaplanarak ekilmesi halen birçok ülkede kullanılan bir yöntemdir. Aynı yöntemin orman ağacı tohumları üzerindeki etkisini öğrenebilmek amacı ile bu deneme tesis edilen bu denemenin amacı Pinus pinaster, Pinus radiata ve Pseudotsuga menziesii ...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmaya göre, Duglas orijin denemelerinin 3. ve 7. yıl sonu değerlendirmelerinde tesbit edilen bölgeler (alt populasyonlar) aynıdır. Ancak bu bölgegelerdeki orijinlerin gelişmelerinde bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu gösteriyor ki yapılacak çalışmalar ...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1981
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışma, 1969-1971 yıllarında İngiltere-North Wales Universitesi-Ormancılık ve Odun Teknolojisi Fakültesi'nde yüksek tezi olarak hazırlanmıştır.

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1975

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar