Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

18 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ağaç ıslahı çalışmaları ormancılıkta üretimi artırmanın etkin yollarından bir tanesidir. Bu nedenle Türkiye’de 1969 yılında ağaç ıslahı çalışmaları başlatılmıştır. 1969-1993 yılları arasında ağaçlandırmaların ...

Sorumlu Yazar
Sadi ŞIKLAR
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Pinus pinaster (Sahilçamı), Türkiye'ye ithal edilmiş en eski yabancı türlerden olup ağaçlandırma ve araştırma çalışmaları ile hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olunmuştur. Türkiye'de araştırma ve ağaçlandırmalara konu ...

Sorumlu Yazar
Ferit TOPLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1988
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, uygun gölgeleme derecesi, ekim sıklığı, şaşırtma ve gübreleme işlemleri saptanmıştır. Denemeler, Kemerköprü (Giresun) Orman Fidanlığı'nda uygulanmıştır. Denemeler ve elde edilen bulgular bu makalede özetlenmiştir.

Sorumlu Yazar
Abdullah GEZER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1986
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışmada kayın, göknar ve sedir tohumlarının uzun süreli saklama koşullarının bulunması amaçlanmıştır. Denemede kullamlan tohumlar soğuk hava deposunda 4 yıl 3 çeşit saklama kabı (cam kavanoz, naylon torba ve galvanizli kap) ve 3 ...

Sorumlu Yazar
Ömer Sırrı ERKULOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1995
Teknik Rapor Tüm Metin

3+0 yaşındaki Doğu ladini (Picea orientalis) ve Doğu Karadeniz göknarı (Abies nordmanniana) fidanlarınım kökleri, sökümden sonra değişik oranlarda budanarak şaşırtma yapılmıştır. Kök kesim (budama) oranı arttıkça, fidanın ...

Sorumlu Yazar
Hasret ATASOY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1989
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, Abies grandis’in 16 orijini ile Abies nordmanniana’dan 4, Abies bornmuelleriana’dan 2 ve Abies equi-trojani’den 2 olmak üzere toplam 24 orijin kullanılmıştır. Ekimler, 1989 ilkbaharında Meryemana Araştırma Fidanlığı’na (950m) yapılmıştır. Fidanlar, Doğu Karadeniz Bölgesi’...

Sorumlu Yazar
Vildane GERÇEK
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2011
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, 16 Abies grandis, 4 Abies nordmanniana, 2 Abies bornmuelleriana ve 2 Abies equi-trojani olmak üzere toplam 24 orijin kullanılmış; ekimler 1989 ilkbaharında Meryemana Araştırma Fidanlılğı'nda yapılmış ve yetişen bu fidanlar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde seçilen 5 deneme alanına dikilmiş...

Sorumlu Yazar
Hasret ATASOY
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2003
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada çekirdek DNA ITS dizi analiziyle Türkiye'de yayılış gösteren göknar taksonları arasındaki filogenetik ilişkilerin belirlenmesi ve mikrosatellit belirteçleri ile populasyon düzeyinde genetik çeşitliliğin ortaya konarak, türün yerinde koruma stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmiş...

Sorumlu Yazar
Yasemin TAYANÇ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Doğu Karadeniz göknarının genel yayılış alanını temsilen seçilen Şebinkarahisar-Şebinkarahisar, Torul-Sarıçdağ ve Şavşat-Meydancık tohum meşcerelerinde çalışılmıştır. Bu meşcerelerdeki deneme alanlarında, (Şebinkarahisar dışında) seçilen ağaçlardan 1996 yı...

Sorumlu Yazar
Haşim KARAŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada Doğu Karadeniz göknarı (Abies nordmanniana) ile Toros sediri (Cedrus libani) tohumlarının uzun süreli saklama koşullarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tohumların ilk çimlenme yüzdeleri laboratuvarda tespit edilerek, Doğu Karadeniz göknarı...

Sorumlu Yazar
Haşim KARAŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2001

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar