Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

27 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Odun ham maddesi üretimi birim fiyatlarının hassas şekilde hesaplanması, üretim birim zamanlarının doğruluğuna bağlıdır. Günümüzde üretim birim zamanları, iş-zaman etütleriyle elde edilen bazı değişkenlere bağlı olarak türetilmiş ...

Sorumlu Yazar
İsmail ŞAFAK
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma da Türkiye-Finlandiya Ormancılık Projesi kapsamında, Finlandiyalı STORE ENSO firması tarafından geliştirilen ve Erzurum Orman Fidanlığına kurulmuş seralarda Doğu Anadolu Bölgesi için kullanılmak üzere, Sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarına ...

Sorumlu Yazar
Çağlar UĞURLU
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma, sarıçam varyetesi olan Ebe sarıçamının Batı Karadeniz Bölgesi'nde yeni doğal yayılış alanlarına katkı ile silvikültürel ve bazı morfogenetik özelliklerini tesbit amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla en fazla doğal ...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu araştırmada, Karabük-Büyükdüz Araştırma Ormanı sarıçam-göknar-kayın karışık meşcerelerindeki sarıçam ve göknar için tek ve çift girişli hacim tabloları hazırlamak amacıyla 13 adet hacim denklemi sınanmış; bu ...

Sorumlu Yazar
Adil ÇALIŞKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Sündiken dağlık kütlesindeki sarıçam kuşağını oluşturan ormanlardaki ekolojik yapının ortaya çıkarılması ve bu ekolojik yapıya göre uygulanacak silvikültür yöntemlerinin belirlenmesi amacı ile 2001 yılından itibaren bir araştı...

Sorumlu Yazar
Nejat ÇELİK
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2015
Derleme Tüm Metin

Çalışmada, Of Orman Fidanlığı sera ve açık alan koşullarında üretilen 1+0 yaşlı Enso tipi tüplü Sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarının bazı morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Aynı agregat kültüründe (%70 Barma turbası+ %30 çay artığı kompostu) fertigasyonla ...

Sorumlu Yazar
Sezgin AYAN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ağaç ıslahı çalışmaları ormancılıkta üretimi artırmanın etkin yollarından bir tanesidir. Bu nedenle Türkiye’de 1969 yılında ağaç ıslahı çalışmaları başlatılmıştır. 1969-1993 yılları arasında ağaçlandırmaların ...

Sorumlu Yazar
Sadi ŞIKLAR
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Araştırma, Doğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarına dolayısıyla ekstrem tabiat şartlarına en iyi derecede uyum gösterecek tüplü sarıçam fidan üretim tekniğini belirlemek amacıyla, Müdürlüğümüzce, önceden ele alınan ...

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Sarıçam, Doğu Karadenzi Bölgesinin asli orman ağaçlarındandır. Doğu Karadeniz dağlarının arkasındaki yarı kurak ağaçlandırma alanlarında çıplak köklü fidanların yaşama başarısı çok düşük olmaktadı...

Sorumlu Yazar
Fatma FEYZİOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2003
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Pinus pinaster (Sahilçamı), Türkiye'ye ithal edilmiş en eski yabancı türlerden olup ağaçlandırma ve araştırma çalışmaları ile hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olunmuştur. Türkiye'de araştırma ve ağaçlandırmalara konu ...

Sorumlu Yazar
Ferit TOPLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1988

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar