Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Türkmendağı (Eskişehir-Kütahya) orman vejetasyonu bitki toplumları tür çeşitliliği ve bitki tür çeşitliliği ile bazı yetişme ortamı faktörleriyle olan ilişkilerin araştırıldığı çalışmada vejetasyona ait örneklemeler Braun-Blanquet yöntemiyle yapılmış...

Sorumlu Yazar
Münevver ARSLAN
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma Türkmen Dağı’nda doğal yayılışı olan odun dışı orman ürülerinin potansiyel dağılım haritalarının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ekonomik değeri olan odun dışı orman ürünleri ...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma Türkmen Dağı’nda doğal yayılışı olan odun dışı orman ürünlerinin potansiyel dağılım haritalarının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ekonomik değeri olan Cistus laurifolius, Crataegus monogyna subsp. ...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada; ısıl işlemin MDF’nin yüzeye dik yönde çekme ve yüzeye dik yönde vida tutma direnci ile yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Piyasadan temin edilen MDF örnekleri; 120°C, 150°C ...

Sorumlu Yazar
Murat ÖZALP
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2013
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma, İç Anadolu Bölgesi'nde, karaçamın (Pinus nigra subsp. pallasiana) verimliğinin göstergesi olabilecek odunsu taksonları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada karaçam ağaçlandırma sahalarından 106 örnek alan alınmıştır. Her ö...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Çevkor
Yayın
Ekoloji Dergisi, 2011
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada Türkmen dağında sarıçamın verimliliği ile vejetasyonun dağılımı ve bitki çeşitliliği arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu amaçla, sarıçamın bonitet endeksi değerleri ile örnek alanlarda ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2011
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada, yetiştirme sıklığının Anadolu karaçamı fidanlarının dikim başarısına etkisi araştırılmıştır. Afyon-Ahırdağı orijinli tohumlar, Eskişehir Orman Fidanlığında 15 cm aralıklarla oluşturulan 7 ekim çizgisine sahip yü...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2012
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, büyük kavak fidanlıklarından olan Kütahya Altıntaş Orman Fidanlığı'nda kaliteli fidan elde etmek üzere, toprak ve özellikle besin durumu, gübreleme ve fidan gelişme ilişkileri değerlendirilmiş ve fidanlık için gübreleme ihtiyaç...

Sorumlu Yazar
İ. Altan TACENUR
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de geniş yayılışı olan Septaria sp. için Orta Anadolu iklimini temsilen Kütahya Kavak Fidanlığı'nda tesis edilen bu proje ile daha önce Populus x nigra Tr. 56/52 klonuna zarar veren parazitin biyolojisi ve bazı fungisitler ile mücadelesi esas alınmıştı...

Sorumlu Yazar
Osman KARAGÖZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Septoria populi, Türkiye'de geniş yayılışa sahip mantardır ve bütün Karakavak tip ve klonlarında müşahede edilmiştir. Bu mantarın bilhassa Orta Anadolu'da geniş tasallutunu izlediğimiz için meydana getirdiği hastalığa karşı kimyasal mücadele ...

Sorumlu Yazar
Metin VURAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar