Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

proje, daha önce tamamlanmış olan “Yarı Kurak Alanlarda Mikorizalı Meşe Fidanı Üretimi ve Fidan Gelişmesi ile Beslenmesine Etkileri” başlıklı çalışmanın devamıdır. Çalışmanın ilk aşamasında, doğal ortamdan toplanarak laboratuvarda izole edilen mikorizal mantarlardan (...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de üretilen kavak odununun %80'inden fazlası karakavaktır; bu bakımdan yetiştiriciliği özellikle Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok yaygındır. Yakın Doğu memleketlerinde de önemli olan bu üretim işletmeciliğinin ekonomik incelemeleri yapılmış ...

Sorumlu Yazar
Zeki SERTMEHMETOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de orman sahalarının genişletilmesi ve diğer taraftan artan ahşap malzeme giderini karşılayabilmek için hızlı yetişen ağaç türlerine gerek vardır ki bunların başında kavak gelir. Daha önceki bir çalışma bu ...

Sorumlu Yazar
Yalman ODABAŞI
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1975
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makale, Doğu Akdeniz Bölgesi-Bolkar Dağları'ndaki Toros sedirinin gelişimini etkileyen en önemli yetişme ortamı faktörlerini ve etki derecelerini belirlemek amacı için yapılan çalışmayı konu almıştır. Doğal sedir meşcerelerindeki değişik fizyografik ...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kavak fidanlıklarında ara ürün uygulamasına yönelik olarak ortaya atılan görüşlerin araştırma süzgecinden geçirilerek incelenmesi amacıyla Yozgat ili Sorgun ilçesinde deneme tesis edilmiştir. Karakavak (56/52) ile tesis edilen fidanlıkta sıra ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1992
Araştırma Makalesi Tüm Metin

"Bitki Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi" kapsamında karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana) hedef türlerden biri olarak seçilmiştir. Bu çalışma ile o hedef türün genetik yapısını fidan karakterlerini kullanarak ortaya çıkarmak ve bu bilgileri ...

Sorumlu Yazar
A. Gani GÜLBABA
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmada, Türk ve İtalyan Hükümetlerinin işbirliği ile hazırlanıp 1989-1993 yıllan arasında yürütülen "Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi = TKGP" çerçevesinde, projenin yürütüldüğü Orta ve Gü...

Sorumlu Yazar
Necdet GÜLER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1994
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kavak ağaçlandırmaları altında ara ürün konusunda veri üretip üreticilere örnek olmak amacıyla Türkiye Kavakçılığım Geliştirme Projesi çalışmaları çerçevesinde ve projenin ana uygulama alanlarından biri olan Yozgat-Sorgun ilçesi Ayrıdam köyü...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kızılçam (Pinus brutia), kapladığı 4.156.186 hektarlık alanla ülkemizin en geniş yayılışına sahip ve en hızlı gelişen doğal çam türüdür. Kızılçamın doğal gençleştirilmesinde ekimle kombine edilen Büyü...

Sorumlu Yazar
A. Gani GÜLBABA
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2004
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma, C5 karesinde yer alan Aladağlar Milli Parkı'nın Florasını tespit etmek amacıyla yapılmış, alanda 95 familyaya ve 473 cinse ait 1566 takson toplanmıştır. Bunların 1108'i tür, 297'si alt tür, 161'i varyetedir. Toplanan bitkilerin 392'si ülkemiz ...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar