Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Antalya yöresinde denizden uzaklığı ve rakımı farklı 4 doğal kızılcam populasyonundan toplam 180 yarım-kardeş aile örneklenmiş; 2 yıl boyunca 15 fidan karakterinde ölçüm ve gözlemler yapılmıştır. Fidan karakterleri bakımından populasyonlar arasında ve populasyonlar iç...

Sorumlu Yazar
Fikret IŞIK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1995
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, ORKÖY tarafından 2005 yılında başlatılıpe hızla yaygınlaştırılan Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) kullanımıyla sıcak su elde etme yoluyla yakacak odun kullanımını azalmayı hedefleyen uygulamanın sonuçları ...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2015
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, "Batı Akdeniz bölgesi orman köylerinde ORKÖY tarafından arıcılık kredisi kullanan ve kullanmayan, arıcılık yapan işletmelerin üretim ve pazarlama yapısını inceleyerek, üretim ve pazarlamaya yönelik sorunların tespiti ve çözü...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2015
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Eskiden beri insanlar tarafından birçok kullanım alanı bulan ve çeşitli eserlerde adı geçen kapari bitkisi günümüzde de büyük rağbet görmektedir. Çiçek tomurcuklarından yapılan salamurası Avrupa'da çok tutulan, ekonomik değeri ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2002
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ülkemizde önemli derecede erozyona uğramış alanların başında Burdur il merkezi ve civarındaki arazi gelmektedir. Orman Genel Md., Toprak-Su ve DSİ gibi birimlerce yörede yaklaşık 25 yı1 önce başlatılan erozyonla mücadele çalışmaları halen devam etmektedir. Bu çalış...

Sorumlu Yazar
Ahmet HIZAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1987
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, ORKÖY tarafından 2005 yılarında başlatılan ve hızla yaygınlaştırılan Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) kullanımıyla sıcak su elde etme yoluyla yakacak odun kullanımını azalmayı hedefleyen uygulamanın sonuçları ...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2014
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Burdur çevresindeki marnlı yamaçlar üzerinde dozerle açılan seki teraslar ile kazma ile yapılan çalı takviyeli gradoni teraslar karşılaştırılmıştır. Kızılçam, karaçam ve sedir fidanları arasında tutma başarısı bakımından ö...

Sorumlu Yazar
Yalçın YEŞİLKAYA
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ülkemizin endemik orman ağacı türlerinden olan Anadolu sığlası için koruma yöntemlerini belirlemek amacıyla RAPD çekirdek ribozomal DNA (ITS) ve kloroplast DNA rps16 bölgesi analizleri yapılmıştır. Sığla'nın Türkiye'deki yayılış alanından 18 populasyondan 20...

Sorumlu Yazar
Ercan VELİOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Burdur-Büğdüz beldesi ve civarında yürütülmüş olan araştırma projesinde; çalışma alanı toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri erozyona duyarlılıkları, bitki örtüsünün; örtme durumu, floristik kompozisyonu ve yayılış gösteren türler ...

Sorumlu Yazar
Melehat ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada; çıplak köklü 1+0 yaşlı kızılçam fidanlarında morfolojik karakterler ile dikim başarısı arasındaki ilişkiler irdelenmeye çalışılmıştır. Arazi denemeleri 5 deneme alanında yürütülmüştür. Batı Akdeniz Bölgesinde denemeler ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar