Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye’deki Devlet Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesini (Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği) konu eden bu çalışmada; orman işletmelerinde başarıyı etkileyen en önemli değişkenlerin belirlenmesi, başarının çok ...

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Derleme Tüm Metin

Çalışmada, OGM tarafından ürün çeşitleri itibari ile belirlenip işletmelere gönderilen tarife bedelleri ile işletmeler bazında yine ürün çeşitlerine göre hesaplanan tarife bedellerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Örnek olarak ele ...

Sorumlu Yazar
Atakan ÖZTÜRK
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Orman işletmelerinin aktifleri arasında çok önemli bir yer tutmasına rağmen arazi ve ağaç serveti değerleri, belirlemedeki güçlüklerden dolayı ülkemiz Devlet Orman İşletmelerinin bilançolarında yer almamaktadır. Bu çalışmayla, örnek olarak seçilen Artvin ve ...

Sorumlu Yazar
Atakan ÖZTÜRK
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, Doğu ladininin [Picea orientalis] kabuk kalınlığı, kabuk yüzdesi, diri odun genişliği, diri odun iştirak oranı, öz odun ve öz odun ve öz odun kesit yüzeylerinin gövde yüksekliğine göre değişimi, öz ...

Sorumlu Yazar
Mustafa AKYÜZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2004
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin asli ağaç türlerinden Doğu ladini [Picea orientalis]'nin yetişme alanlarına en uygun tohum kaynaklarıı belirlenmesi ve tür içerisinde üstün özelliklere sahip orijinlerin ortaya konulması oldukça önemlidir. Bu amaç doğrultusunda Bö...

Sorumlu Yazar
Fatma FEYZİOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ips typographus (Coleoptera: Scolytidae), Avrupa ve Türkiye ladin ormanlarında kitle üremesi yaparak önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Kabuk böceklerine karşı feromon tuzakları, mekanik ve kimyasal mücadele yapılarak kısmi başarı sağlansa da, bu metotlar sürekli ...

Sorumlu Yazar
Beşir YÜKSEL
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2003
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ips sexdentatus (Coleoptera: Scolytidae), Doğu Karadeniz Bölgesi ladin ormanlarında zaman zaman kitle üremesi yaparak önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu zararlıya karşı laboratuvar ortamında, doğal ortamda bulunan ve etkili olduğu belirlenen 5 predator türü denenmiştir. ...

Sorumlu Yazar
Beşir YÜKSEL
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2003
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Doğu Ladini [Picea orientalis] odununun fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmış, bunun için Doğu ladini yayılış alanlarından seçilen örnek alanlarda toplam 22 ağaç kesilmiş ve deneyler bu ağaçlardan hazırlanan örnekler üzerinde yapılmıştır. ...

Sorumlu Yazar
Mustafa AKYÜZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1997
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Noel ağacı olarak aranılan özelliklere sahip Doğu Karadeniz göknarı'nın (Abies nordmanniana) Artvin yöresinde bulunan tohum meşcereleri en çok tohumu ihraç edilen orijinlerimizdir. Doğu Karadeniz göknarı kozalaklarının olgunlaştıktan kısa bir sü...

Sorumlu Yazar
İbrahim KARAŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2000
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Doğu Ladininin (Picea orientalis L. Link.) tohum ve fidan morfolojik karekterleri bakımından genetik çeşitliliğini belirlemek amacıyla, Doğu Karadeniz Bölgesindeki doğal ladin ormanlarında 17 populasyon (saf Ladin meşceresi) ve bu meşcerelerin her birinde 12'şer ...

Sorumlu Yazar
Hasret ATASOY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…
Köklerinde Hayatvar