Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada; ısıl işlemin MDF’nin yüzeye dik yönde çekme ve yüzeye dik yönde vida tutma direnci ile yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Piyasadan temin edilen MDF örnekleri; 120°C, 150°C ...

Sorumlu Yazar
Murat ÖZALP
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2013
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, Kütahya-Simav yöresindeki devlet ormanlarından üretilen kestane meyvesinin orman köylülerine yaptığı sosyo-ekonomik etkiler araştırılmıştır. Bu kapsamda 11 yerleşim biriminde kestane meyve üreten 2450 haneden örnekleme yapılarak 312 haneye anket uygulanmıştır. Bu bağ...

Sorumlu Yazar
Tuncay PORSUK
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kütahya, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında bulunan Simav, Tavşanlı, Bayındır, Yılanlı ve Yatağan Orman İşletmelerinde gençleştirme çağına gelmiş karaçam meşçerelerinde bakı, bonitet, kapalılık ...

Sorumlu Yazar
Orhan ÇELİK
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma, İç Anadolu Bölgesindeki Meşe Baltalıklarında Bonitet ve Yaş Sınıfları itibarıyla Ağaç Servetini tayin amacı ile gerçekleştirilmiştir. Önce, İç Anadolu Bölgesindeki Meşe Baltalıkları için Bonitet Endeksi Tablosu düzenlenmiş ...

Sorumlu Yazar
Nejat GİRAY
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2000
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma, 1986-1993 yılları arasında, iki tabakalı karaçam (Pinus nigra) meşcerelerinde uygulanan silvikültürel müdehaleler sonucunda, öncü gençliklerden meydana gelmiş olan alt tabakadan yararlanabilme konusunda kriterleri saptayabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Her biri bir dö...

Sorumlu Yazar
Burhanettin UMUT
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de 12 bölgede kurulan Karaçam (Pinus nigra Arn. ssp pallasiana (Lamb.) Holmboe) orijin denemeleri 9 yaşında değerlendirilmiştir. Değerlendirme, Bölge seviyesinde zayiat ve boy büyümeleri üzerinde yapılmıştır. İç Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgelerinde hem ...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1995
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma sahalarında anataş ve iklim koşullarına göre toprağın pH değerleri ile kireç muhtevaları farklılık göstermektedir. PH ve kirece ait değerlerin, öteki verilerle karşılaştırılmasından Toros Sediri'nin gelişmesinde etkilerinin önemli ...

Sorumlu Yazar
Emin AKGÜL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1987
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırmada, Ege bölgesindeki 6 ayrı yetişme muhitinde değişik sayıda klonlarla tesis edilmiş olan populetumlarda klonların gelişme durumları mukayeseli olarak araştırılmıştır. Populetumların kuruluş yerleri şunlardır: 1-İzmir-Torbalı, 2-Muğla-Dalaman, 3-Kü...

Sorumlu Yazar
Ayhan AKKAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar