Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bildiride; 1989 güz döneminde Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından, Akdeniz Bölgesinin Doğu Akdeniz Bölümünde tesis edilen üç deneme sahasına ilişkin 6. ve 10. yıl sonu ölçüm verilerinin değerlendirildiği bulgular ile gö...

Sorumlu Yazar
Said DAĞDAŞ
Yayıncı Kuruluş
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yayın
I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 2012
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Mersin Orman Başmüdürlüğü Toprak Muhafaza ve Mera Islâhı Tatbikat Grup Müdürlüğü’nce hazırlanan Kadıncık Su Toplama Havzası Ön Etüt Raporu ve Tatbikat Raporu (OGM, 1968) uyarınca Kuzboğazı Dere Havzası ağaçlandırmıştı...

Sorumlu Yazar
Sevda POLAT
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2014
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Dünyada nüfus artışına paralel olarak odun hammaddesine talep artmaktadır. Buna karşılık orman alanları her yıl ortalama 14.5 milyon ha azalmaktadır. Dünyada odun hammaddesi açığının 2010 yılında 800-900 milyon m3 olacağı ve 2050 yılında ...

Sorumlu Yazar
Hikmet ÖZTÜRK
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2007
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, Kızılçam ormanlarından reçine üretiminde bu tekniği uygulama esasları ve ormanların reçine veriminin çeşitli faktörlere bağlı olarak etkilenmesi ele alınmıştır. Sonuçta, Kızılçam ormanlarının reç...

Sorumlu Yazar
İlker ACAR
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tekniği kullanılarak, karar vericiler, kamu, çıkar-baskı grupları ve sektör uzmanlarının tercih, ihtiyaç ve beklentilerine göre, katılımcı bir yaklaşımla en uygun arazi yönetim stratejisinin seçilmesine yönelik uygulama çalış...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2004
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Geleneksel kamu katılımında, önceden verilmiş kararlar hakkında kamu ve çıkar-baskı gruplarına bilgi verme veya bu gruplardan söz konusu kararlara uyulmasını isteme şeklinde bir biçim söz konusudur. Bu tek yönlü iletişim sonucunda karar vericilere karşı şü...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2004
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Yurdumuzda doğal olarak yetişen Biberiye (kuşdili, hasalban, akpüren) (Rosmarinus officinalis L.) önemli tıbbi ve aromatik bitki türümüzdür. Bu çalışma ile Adana ve Mersin yöresinde biberiye üretimi yapılabilen (i) alanlar ve bu alanların ...

Sorumlu Yazar
A. Gani GÜLBABA
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Proje kapsamında sedir (Cedrus libani A. Rich.) hedef türlerden biri olarak seçilmiş ve Bolkar dağları doğal sedir populasyonlarının genetik yapılarını ortaya koymak ve gen koruma ve yönetim alanlarının (GEKYA) belirlenmesinde öneriler geliştirmek ...

Sorumlu Yazar
A. Gani GÜLBABA
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Toros Sediri Orijin Denemeleri, Ormancılık Araştırma Enstitülerince 1989-1990 yıllarında İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgeleri olmak üzere Türkiye genelinde toplam 16 adet deneme alanında kurulmuş ve denemelerde 35 orijin kullanılmış...

Sorumlu Yazar
Şükran GÖKDEMİR
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ormancılık Araştırma Enstitüsünce 1989-1990 yıllarında İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgeleri olmak üzere Türkiye genelinde toplam 16 deneme kurulmuş ve 35 orijin kullanılmıştır. Denemeler tesadüfi bloklar deneme ...

Sorumlu Yazar
Şükran GÖKDEMİR
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2011

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…
Köklerinde Hayatvar