Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye’deki Devlet Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesini (Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği) konu eden bu çalışmada; orman işletmelerinde başarıyı etkileyen en önemli değişkenlerin belirlenmesi, başarının çok ...

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, Doğu ladininin [Picea orientalis] kabuk kalınlığı, kabuk yüzdesi, diri odun genişliği, diri odun iştirak oranı, öz odun ve öz odun ve öz odun kesit yüzeylerinin gövde yüksekliğine göre değişimi, öz ...

Sorumlu Yazar
Mustafa AKYÜZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2004
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Yurdumuz ağaçlandırma çalışmalarında yeni bir yönlendirmeyi hedef alan TUR/71-521 Özel Fon Projesi çalışmaları içinde ve imkanları ile tesis edilen demonstratif ve endüstriyel karakterdeki hızlı gelişen ibreli egzotik tür plantasyon ve deneme sahaları...

Sorumlu Yazar
İsmet GÜMÜŞDERE
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1986
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Doğu ve Orta Karadeniz'de gözlemlerimize göre, özellikle Bafra, Çarşamba ve Terme ovalarında azımsanmayacak Kavakçılık potansiyeli (gizil-gücü) olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yöremizde nispi nem oranı oldukça yüksektir ve yazlarında sulama gerektirmeyecektir. ...

Sorumlu Yazar
Metin SARIBAŞ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

IUFRO tarafından duglas doğal yayılış bölgelerinden toplatılan tohum kolleksiyonu ile başlatılan beynelmilel orijin denemelerine ülkemiz de ilgi duyduğu için, bu kolleksiyonun 118 orijinine ait tohumları temin edip araştırmayı 1972'de başlatmıştır. Araştı...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1977
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de ağaçlandırma çalışmaları için deneme niteliğinde ithal edilen ekzotik iğne yapraklı orman ağaçı türlerinden Pinus contorta orijinlerinin ülkemiz ağaçlandırma koşullarında denenip en uygun olanlarının bölgeler itibariyle selekte ...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1978
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmaya göre, Duglas orijin denemelerinin 3. ve 7. yıl sonu değerlendirmelerinde tesbit edilen bölgeler (alt populasyonlar) aynıdır. Ancak bu bölgegelerdeki orijinlerin gelişmelerinde bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu gösteriyor ki yapılacak çalışmalar ...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1981
Teknik Rapor Tüm Metin

Değişik yüksekliklerdeki fidanlıklarda yetiştirilen Dogu ladininin kimi morfolojik özellikleri (Fidan boyu, kuru ağırlığı, kök boğazı çapı, dal ve tomurcuk saylları, ibre sayıları, fidanda çatallanma) ölçülmüştür. Verilere göre, fidanlık yüksekliği ...

Sorumlu Yazar
Hasret ATASOY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1986
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışma, Doğu Karadeniz yöresindeki saf Ladin meşçerelerinde uygulanabilecek doğal gençleştirme yöntemi ile gençliğin gelmesine en fazla yardımcı olabilecek toprak işleme biçimini saptayı amaçlamıştır. Maçka-Meryemana, Maçka-Çataldere-Maden ve ...

Sorumlu Yazar
Ömer Sırrı ERKULOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1984
Teknik Rapor Tüm Metin

Araştırma sonucu, ladin (Picea orientalis) ağaçlandırmalarında gübrelemeye gerek olmadığı belirlenmiştir.

Sorumlu Yazar
Enver TEKİN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1979

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar