Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde (Orman Mühendisliği Anabilim Dalı) Yüksek Mühendislik Tezi olarak yapılan bu çalışma Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Şerif Yüksel Araştırma Ormanı'ndaki doğ...

Sorumlu Yazar
Metin SERİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu tez çalışması, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Muhendisliği) Yüksek Lisans programında yapılmıştır. Çalışma, İzmir Orman Bölge Md. alanında ve özelde Bergama-Kozak bölgesinde uygulanan Tarım-Hayvancılık-Ormancılık karma ...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma ile piramidal karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)'nın yeni bir yayılışı saptanmış; burada 3 örnek alan alınarak hektardaki ağaç sayısı, servet ve göğüs yüzeyi ile katlılık durumu belirlenmiş; ayrıca her örnek ...

Sorumlu Yazar
Metin KARADAĞ
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma, sarıçam varyetesi olan Ebe sarıçamının Batı Karadeniz Bölgesi'nde yeni doğal yayılış alanlarına katkı ile silvikültürel ve bazı morfogenetik özelliklerini tesbit amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla en fazla doğal ...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Teknik Rapor Tüm Metin

Bu araştırma Türkiye’deki Doğu Ladini ormanlarının gelişimini etkileyen en önemli yetişme ortamı faktörlerini saptamak ve bu faktörlere dayanarak, yetişme ortamlarını bonitet sınıflarına ayırmak amacıyla yapılmıştı...

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1992
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Doğu Anadolu Bölgesinde gerek erken ve aşırı otlatma, gerekse ıslah çalışmalarının yetersizliği nedeniyle mera alanaları gün geçtikçe bozulmaktadır. Bu çalışmayla bölgemizdeki mera vasfı bozulmuş bu tür alanların ıslah edilerek, iyi ...

Sorumlu Yazar
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma, Türkiye'nin ekolojik koşullarına en uygun Eucalyptus grandis orijinlerinin tespitine çalışmış olup bu amaçla yurt dışından getirilen 11 orijine ve Türkiye'den 1 orijin eklenmiştir. Yani 12 orijinli bu deneme sahası Doğu Akdeniz Bölgesini temsilen Tarsus-Karabucak'ta kuruldu. 5 ...

Sorumlu Yazar
Ergün AVCIOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1988
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Marmara Bölgesi'nde 2 (İstanbul-Fatih Ormanı ve İzmit-Kerpe) ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde 1 (Zonguldak-Ereğli) olmak üzere 3 Pinus pinaster orijin denemesi 1979 yılında tesis edilmiş ve denemeler 1987 sonunda değerlendirilmiştir. Orijinlerin farklı ekolojik koşullarda büyüme başarıları ile biyotik ve ...

Sorumlu Yazar
Korhan TUNÇTANER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1988
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Kitabın bölümleri: 1)Giriş, 2)Kozalaklı ağaçlar, 3)Yapraklı ağaçlar, 4)Fidanlık çalışmaları için özet ve uygulamalı bilgiler, 5)Tohuma ilişkin bilgiler Kozalaklı ağaçlar: 1) Göknar-Abies, 2) Andız-Arceuthos, 3) Sedir-Cedrus, 4) Yalancı servi-Chamaecyparis, 5) Servi-Cupressus, 6) Ardıç-Juniperus, 7) Ladin-Picea, 8) Çam-Pinus, 9) Duglas-Pseudotsuga, 10) ...

Sorumlu Yazar
Hazin Cemal GÜLTEKİN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 2014
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

30 yıl hizmet verdiğim Enstitü'ye ait bu kitapta, ülkemiz kavakçılığı için önemli olan ıslah ve seleksiyon konularında çok sayıda yerli ve yabancı literatüre dayalı bilgiler verilmiştir. Enstitü'nün kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiğ...

Sorumlu Yazar
Korhan TUNÇTANER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 2010

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar