Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Rapor Tüm Metin

Bu çalışmanın birinci yıl uygulamaları ibreli fidan (sarıçam) yetiştirilen Sarıkamış ve Erzurum orman fidanlıklarında, ikinci yıl uygulamaları ise Erzurum orman fidanlıklarında gerçekleştirilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi çeşitli olanaksızlar ...

Sorumlu Yazar
Erdoğan ÖZER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1984
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışmanın amacı ladin, göknar ve kayın dikim sahalarındaki fidanların çevresinde ottan arındırılması gereken optimal alan büyüklüğünü belirlemektir. Çoğunlukla çayır otlarıyla kaplı bir dikim alanında 5 yıl yapılan iş...

Sorumlu Yazar
Hasret ATASOY
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 2001
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışmada, Türkiye ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT, İng. CIS) ülkelerinden Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya ve diğerlerinin (Azerbaycan, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Gürcistan) cografi ve demografik yapılan ile orman varlıkları hakkı...

Sorumlu Yazar
Mustafa AKYÜZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 2001
Teknik Rapor Tüm Metin

1975 yılında, Trabzon-Maçka ormanlannda 17 adet Doğu ladini (Picea orientalis) üstün ağacı seçilmiş ve bu ağaçlara ait fıdanlar ile Maçka-Kapuköy'de 1981 yılında serbest toztaşma döl denemesi kurulmuş ve Meryemana Araştırma ...

Sorumlu Yazar
Hasret ATASOY
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1998
Teknik Rapor Tüm Metin

Toros göknarını fidanlık şartlarında yetiştirmek amacı ile ele alınan bu çalışmada, türe uygun gölgeleme, 2 farklı ekim mevsimi ve ekim sıklığı sıklığı sorunları ele alınmış ve türün yetiştirilmesinde en uygun olabilecek ...

Sorumlu Yazar
Şükran GÖKDEMİR
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1998
Teknik Rapor Tüm Metin

Sorunlar ve çözüm yolları belli olduğundan, yapılan ağaçlandırmalar için en uygun arazi hazırlama, tesis, dikim ve bakım tekniklerini türlere göre araştırmağa bugün için gerek yoktur. 18 yıllık uygulama ...

Sorumlu Yazar
Muhlis GEYİK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1979
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Eserde, Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün kapatıldığı 1992 yılı dahil eserlerini yayın sırasıyla verilmiş ve yazar adına, IUFRO Ormancılık Desimal Sistemine ve ağaç türlerine göre fihristler düzenlenmiştir. Muhtelif ...

Sorumlu Yazar
Enstitü ENSTİTÜ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1993
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışmada kışın ve yazın üretilen çimentolu yonga levhalar kullaılmış, her levhada TS-5115'e göre rutubet, birim hacim agırlık, eğilme dayanımı, levha yüzeyine dik çekme, levha yuzeyine paralel çekme, basınç, vida tutma ve çivi tutma ...

Sorumlu Yazar
A. Pamir ERTEN
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1994
Teknik Rapor Tüm Metin

Araştırmanın amacı polimer (sitiren) emprenyesi ile odunun bazı özelliklerini iyileştirmektir. Polimer emprenyesi liflere parelel yönde çekme direncinde %45.85, liflere dik yöndeki basınç direncinde %36.6 ve eğilme direncinde %29.4'1uk artış sağlamıştır. Ayrıca polimer emprenye edilmiş ...

Sorumlu Yazar
Emel İLTER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1995
Teknik Rapor Tüm Metin

Orman rejimine giren, orman tali ürünleri tarife bedeli üzerinden orman köylülerine toplattırılmaktadır. Bu ürünler belli bir süreden sonra, alıcılar tarafından kuru ağırlıkları üzerinden alınmaktadır. Ürünlerin kuru ağırlıkları ...

Sorumlu Yazar
Sema ÖNAL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1995

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar