Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Tebliğ Tüm Metin

Bu araştırmada çok sektörlü (ormancılık, tarım ve mera), çok işlevli (odun hammaddesi, ot, su, yaban hayatı ve tarımsal ürünler), çok disiplinli, çok boyutlu (biyofiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar) ve çok amaçlı bir arazi kullanı...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Isparta Orman Fakültesi
Yayın
Korunan Alan Sempozyumu, 2005
Tebliğ Tüm Metin

Bu araştırmada Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tekniği kullanılarak karar vericiler (orman idaresi yöneticileri), kamu (yerel yöneticiler), çıkar-baskı grupları ve sektör uzmanlarının tercih, ihtiyaç ve beklentilerine göre katılımcı bir yaklaşımla en ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Isparta Orman Fakültesi
Yayın
Korunan Alan Sempozyumu, 2016
Tebliğ Tüm Metin

Araştırmanın amacı ekoturizm planlamasında dikkate alınması gereken karar vericiler, kamu, ilgili çıkar ve baskı grupları ve uzmanlardan (bilim adamları, araştırmacılar) oluşan farklı ilgi gruplarının katılımını sağlayarak, ekolojik, ekonomik, sosyal ve ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Isparta Orman Fakültesi
Yayın
Korunan Alan Sempozyumu, 2016
Tebliğ Tüm Metin

Bildiri orman kaynaklarının işlevsel haritalaması kapsamında, aynı alana birden fazla sayıda orman işlevinin rastladığı durumlarda çözülmesi gereken işlevlerin öncelik sıralamasının, yani hangi işlevin asıl işlev hangilerinin yan işlev ve/veya ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Isparta Orman Fakültesi
Yayın
Korunan Alan Sempozyumu, 2016
Tebliğ Tüm Metin

Araştırmada, arazi kullanım planlamasına yönelik karar verme modeli geliştirilmiş, bu doğrultuda araştırma alanındaki orman, tarım ve mera sektörleri birlikte değerlendirmeye alınmıştır. İlk olarak her bir arazi kullanım şekli ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Isparta Orman Fakültesi
Yayın
Korunan Alan Sempozyumu, 2016
Tebliğ Tüm Metin

Ekonomik, sosyal, kültürel ve politik değişimlerden dolayı toplumların orman kaynaklarına yönelik talepleri hem kalite ve kantite yönünden artmakta ve hem de çeşitlenmektedir. Bu nedenle günümüzde artık orman kaynaklarını odun hammaddesi ü...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Isparta Orman Fakültesi
Yayın
Korunan Alan Sempozyumu, 2005
Köklerinde Hayatvar