Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Bildiri Tüm Metin

Bu çalışmada, orman kaynaklarının planlamasında katılımcı yönetim yaklaşım sürecinin nasıl işlediği konusu anlatılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler hem Orman Bölge Müdürlüğü’nün ormancılı...

Sorumlu Yazar
Abbas ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, 2010
Bildiri Tüm Metin

Ülkemizdeki orman amenajmanının tarihsel gelişimi kısa olarak açıklandıktan sonra, planlı dönemden günümüze orman amenajmanı uygulamaları anlatılmıştır. Bu uygulamalar anlatıldıktan sonra uygulamada karşılaşılan sorunlar ayrıntılarıyla incelemede ...

Sorumlu Yazar
Abbas ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, 2002
Köklerinde Hayatvar