Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşmasının hemen ardından, Türkiye'nin ilk "Orman Varlığını Gösterir Haritası", 1926 yılında hazırlanmıştır. İlgili harita, Harita Umum Müdüriyesi Matbaasında basılmıştır. Haritada yer verilen tü...

Sorumlu Yazar
Said DAĞDAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Mühendisleri Odası
Yayın
Orman Mühendisliği Dergisi, 2015
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Altı alt türünden birinin bulunduğu Anadolu Yarımadası'nda karaçam dünyadaki en geniş yayılışını yapar. Ülkemizde 5 varyetesi bulunur ve bu varyeteler ile tesbit edildikleri bazı yayılış alanları; Anadolu karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pallasiana), Ebe ...

Sorumlu Yazar
Said DAĞDAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Mühendisleri Odası
Yayın
Orman Mühendisliği Dergisi, 2016
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Türkiye topraklarının en verimli ve stratejik ağaç türü Kızılçamdır. Dünyada en geniş ve yaygın yayılışını Türkiye’de yapar. Tesis yeteneği ve tesis değeri açısından üstün özelliklere ...

Sorumlu Yazar
Said DAĞDAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Mühendisleri Odası
Yayın
Orman Mühendisliği Dergisi, 2016
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Herhangi bir toplumun orman kaynaklarına yönelik en belirgin amacı, bu kaynakları sahip olduğu potansiyellere göre en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanmak şeklinde ifade edilebilir. Ormancılık politikasının başta gelen görevi ise, orman kaynaklarından ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Mühendisleri Odası
Yayın
Orman Mühendisliği Dergisi, 2016
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada, Sündiken Dağı (Eskişehir) kütlesindeki doğal gençleştirme sahalarında mevcut sarıçam ve karaçam gençliklerde karşılıklı boylanma özellikleri araştırılmıştır. Rastlansal olarak belirlenen üç örnekleme alanında, gençliklerde yaş ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Orman Mühendisleri Odası
Yayın
Orman Mühendisliği Dergisi, 2007

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar