Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kentsel dış mekânlarda yer alan merdivenler; farklı yükseklikteki alanları birbirine bağlayarak yaya sirkülasyonunu sağlayan, işlevsel amaçlı oldukları kadar, estetik açıdan da yer aldıkları mekânların görsel kalitesini etkileyebilecek donatı elemanlarıdır. İşlevsel ve ...

Sorumlu Yazar
Özge Volkan AKSU
Yayıncı Kuruluş
Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2014
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kentsel gelişim sürecinde oluşan yapılaşma ile yaşam alanı sürekli daralan ve kapalı mekanlar içinde yaşamak zorunda olan insanlar için, dış mekanlar ve açık-yeşil alanların önemi her geçen gün artmaktadır. ...

Sorumlu Yazar
Özge Volkan AKSU
Yayıncı Kuruluş
Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2012
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Yoğun ve plansız yapılaşma sürecinde, kent düzeni ve görüntüsündeki sorunlar giderek artmaktadır. Bu sorunlar görsel kirliliğin oluşmasına ve hızla artmasına neden olmaktadır. Görsel kirliliğe sebep ...

Sorumlu Yazar
Özge Volkan AKSU
Yayıncı Kuruluş
ARTVİN Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2010
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Yaya üst geçitleri, özellikle yoğun trafik alanlarında, yayaların güvenliği ve yollarının sürekliliği bağlamında bir çözüm olarak tasarlanan mühendislik yapıları olmalarının yanında, estetik yönü de ağır ...

Sorumlu Yazar
Özge Volkan AKSU
Yayıncı Kuruluş
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2014
Araştırma Makalesi Tüm Metin

İlköğretim dönemi, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Eğitimde başarıyı etkileyecek faktörlerden biri de okul dış mekan organizasyonunun, eğitimin bir parçası olacak şekilde yeniden yapılandırılması ...

Sorumlu Yazar
Özge Volkan AKSU
Yayıncı Kuruluş
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2011
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kent yaşamının getirdiği sorunlar içerisinde yorulan ve çoğunlukla kapalı mekânlar içerisinde bulunmak zorunda kalan insanların, açık yeşil alanlar kapsamında doğal alanlara, özellikle de milli parklar gibi rekreasyonel potansiyel değerleri yüksek ...

Sorumlu Yazar
Özge Volkan AKSU
Yayıncı Kuruluş
Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2015
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma, Anadolu karaçamı (Pinus nigra ssp. nigra Arn. var. caramanica (Loudon) Rehder) meşceresinde uygulanan ilk aralamaların şiddetinin yakın dönem ekofizyolojik etkilerini incelemek ve uygun aralama derecesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aralama işlemleri, doğal ...

Sorumlu Yazar
Musa GENÇ
Yayıncı Kuruluş
Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2012
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada Türkmen dağında sarıçamın verimliliği ile vejetasyonun dağılımı ve bitki çeşitliliği arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu amaçla, sarıçamın bonitet endeksi değerleri ile örnek alanlarda ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2011
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada, yetiştirme sıklığının Anadolu karaçamı fidanlarının dikim başarısına etkisi araştırılmıştır. Afyon-Ahırdağı orijinli tohumlar, Eskişehir Orman Fidanlığında 15 cm aralıklarla oluşturulan 7 ekim çizgisine sahip yü...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2012
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma, Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) ağaçlandırmalarının gelişimi ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla farklı bakı, yükselti, yamaç ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2016

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar