Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Orman işletme şeflerinin iş yükü, tükenmişlik, işe bağlı stres, motivasyon, iş-aile çatışması, iş-yaşam kalitesi, yaşam tatmini, örgüte ve mesleğe bağlılık, rol çatışması, rol belirsizliği ve genel iş ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Orman içi ve kenarı yerleşimlerde konutlara ait yanıcı maddelerle orman vejetasyonuna ait yanıcı maddelerin iç içe bulunması, orman yangını yönetimi açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu kapsamda yangında can ve mal kaybını...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma Türkmen Dağı’nda doğal yayılışı olan odun dışı orman ürülerinin potansiyel dağılım haritalarının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ekonomik değeri olan odun dışı orman ürünleri ...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmanın amacı, fidanlık koşullarında yetiştirme sıklığının 2+0 yaşlı Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) fidanlarının bazı morfolojik özellikleri ile beslenme durumu üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada, Isparta-Kapıdağ orijinli tohumlar ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmanın amacı, kumul alanlarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının toprak özelliklerinde meydana getirdiği değişimi ortaya koymaktır. Ayrıca, farklı ağaç türleri arasında toprağı ıslah edici özellikler bakımından ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TÜRKKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, sistematik örnekleme yönteminin, adaçayı saha ve servet envanterlerinde kullanılabilirliği ve uygun sistematik örnekleme yoğunluğu ile envanter maliyetleri ve adaçayı bitkisine eşlik eden vejetasyonun özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Antalya-Asar yöresinde gerç...

Sorumlu Yazar
Sadettin GÜLER
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırmaya Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.)’ın yapay gençleştirme yöntemlerini ortaya koymak üzere başlanmış; 2 toprak işleme yöntemi (makineli ve el ile toprak işlemesi), 4 fidan tipi (1+0 ve 2+0 çıplak köklü, 1+0 ve 1+1 topraklı fidanlar) ile ocakta çizgi ...

Sorumlu Yazar
Erdal ÖRTEL
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

bu projede Antalya, Serik ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlükleri, Bük Lütfi Büyük Yıldırım Araştırma Ormanı, Beydağları Sahil, Köprülü Kanyon ve Termesos Güllük Dağı Milli Parklarında ...

Sorumlu Yazar
Cumhur GÜNGÖROĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, sıklık çağındaki Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) meşcerelerinde bireylerin alansal konumları ve büyüme özelliklerinden (boy, 0.30 m çapı, 1.30 m çapı, taç alanı) rekabet ilişkileri anlaşılmaya çalışılmış ve buradan hareketle sıklık bakımları...

Sorumlu Yazar
Ali KAVGACI
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Sandal (Arbutus andrachne L.) herdem yeşil, ağaççık formunda, doğal ODOÜ türlerimizden biridir. Türkiye'de Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde, genellikle maki örtüsü içerisinde, kızılçam ormanlarında ve kurak kayalık yerlerde yayılış gö...

Sorumlu Yazar
Sadettin GÜLER
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar