Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Son Eklenen 10 Yayın

Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Kızılçam orijin denemeleri, proje 30. yılı olan 2019 yılında tamamlanacaktır. Kuruluş hataları yüzünden güvenilir veriler veremeyen deneme alanlarında, değerlendirme aşamasında verilerin güvenilirlik seviyesini artırma olanakları zorlanmalıdır. Orijin-Blok etkileşiminin ...

Sorumlu Yazar
Mehmet ÇALIKOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma ile sıklık çağına gelmiş kızılçam ağaçlandırma alanlarında yapılacak değişik dozdaki ayıklamaların ve aralamaların meşcere artım ve büyümesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaç...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Diken Ardıcında kaliteli fidan üretimine yönelik olarak uygun yetiştirme sıklığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Eğirdir Orman Fidanlığında, Güneyce orjinli Diken Ardıcı tohumları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tohum ekimi ...

Sorumlu Yazar
Ali KAVGACI
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, Eğirdir ve Antalya (Zeytinköy) Orman Fidanlıklarındaki sırasıyla sedir (Cedrus libani A. Rich.– Toros sediri) ve kızılçam (Pinus brutia Ten.) ekim parsellerinde herbisit ve solarizasyon uygulamalarının yabancı otlarla mücadeledeki etkinliği, fidan ...

Sorumlu Yazar
Ali KAVGACI
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Orman işletme şeflerinin iş yükü, tükenmişlik, işe bağlı stres, motivasyon, iş-aile çatışması, iş-yaşam kalitesi, yaşam tatmini, örgüte ve mesleğe bağlılık, rol çatışması, rol belirsizliği ve genel iş ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Orman içi ve kenarı yerleşimlerde konutlara ait yanıcı maddelerle orman vejetasyonuna ait yanıcı maddelerin iç içe bulunması, orman yangını yönetimi açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu kapsamda yangında can ve mal kaybını...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma Türkmen Dağı’nda doğal yayılışı olan odun dışı orman ürülerinin potansiyel dağılım haritalarının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ekonomik değeri olan odun dışı orman ürünleri ...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmanın amacı, fidanlık koşullarında yetiştirme sıklığının 2+0 yaşlı Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) fidanlarının bazı morfolojik özellikleri ile beslenme durumu üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada, Isparta-Kapıdağ orijinli tohumlar ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Geniş bir yüz ölçümüne sahip orman fidanlıklarında yabancı otlarla etkin mücadele yapılabilmesi modern mekanizasyon tekniklerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, geliştirilen EFRICAD (Ege Forestry Research Institute Computer Aided Design) ekipmanı ile yastı...

Sorumlu Yazar
Emre GÖKSU
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmanın amacı, farklı miktarlarda potasyum uygulamasının karaçam fidanlarının gelişimine etkilerini belirlemektir. Çalışma Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü serasında, polietilen torbalarda perlit ortamına ekimi yapılan Afyonkarahisar-Ahırdağı orjinli karaçam ...

Sorumlu Yazar
Özden ÇÖMEZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Köklerinde Hayatvar