Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Son Eklenen 10 Yayın

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada; ısıl işlemin MDF’nin yüzeye dik yönde çekme ve yüzeye dik yönde vida tutma direnci ile yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Piyasadan temin edilen MDF örnekleri; 120°C, 150°C ...

Sorumlu Yazar
Murat ÖZALP
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2013
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Doğal Gençleştirmeye dayalı gerçekleştirilen Büyük Alan Tıraşlama İşletmesi, ülkemizdeki kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanlarında oldukça yoğun ve başarılı şekilde uygulanmaktadır. Ancak İşletmenin, avantajları olmakla birlikte, geniş alanı...

Sorumlu Yazar
Erdal ÖRTEL
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2013
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada; Ocak Tacı Çapı Ortalaması (OTCO), Ocak Tacı Derinliği Ortalaması (OTDO), Ocak Taç Boyu Ortalaması (OTBO), Ocaktaki Bireylerin Ortalama Çapları (OBOC), Ocaktaki Bireylerin Yaşları (OBY), Ocaktaki Birey Sayısı (OBS), Hektardaki Ocak Sayısı (HOS) ve Arazi Taşlılık Durumu (...

Sorumlu Yazar
Sadettin GÜLER
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2013
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Finike-Gülmez yöresinde (550m) kurulu kızılçam orijin denemesinin 20.yıla ait hacim değerleri, varyansları en yüksek orijinlerin elenmesiyle yeniden değerlendirilmiştir. Denemede yer alan 50 orijinle yapılan değerlendirmede hacim bakımından orijinler arasında anlamlı fark ...

Sorumlu Yazar
Mehmet ÇALIKOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2012
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma; 2002 yılında kurulan ve ilk 4 yıllık arazi denemeleri sonuçları "Kızılçam fidanlarında (Pinus brutia Ten.) kalite sınıflarının belirlenmesi” isimli Teknik Bülten olarak yayınlanan araştırmanın Batı Akdeniz Bö...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2017
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda yayılış gösteren servi (Cupressus sempervirens) orman biyotoplarının mekansal desenine ait saha, adet ve çeşitliliğe dayalı yapının peyzaj ölçümleriyle analizi gerçekleştirilmiş; ünite ve sınıfların ...

Sorumlu Yazar
Cumhur GÜNGÖROĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2011
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma ile Atlas sediri, Lübnan sediri ve Kıbrıs sediri’ne ait yıllık artım farklılıklarının belirlenmesi hedeflenmiş, 1996 yılında tesis edilen adaptasyon denemesi altlık olarak kullanılmış; Elmalı ve İsparta’da tesis edilen 2 ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2011
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırma alanlarını kapsamaktadır. 1980'li yıllardan itibaren gerçekleştirilen fıstıkçamı ağaçlandı...

Sorumlu Yazar
Sadettin GÜLER
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2010
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede, Batı Akdeniz bölgesinde sedirin hakim olduğu dağlık ormanlarla, yüksek dağ kırlarında yaşayan bazı kelebek türlerinin (Lepidoptera: Rhopalocera) tespitine çalışılmıştır. Arazi çalışmaları 2008 ve 2009 yılları mart, mayıs, haziran, temmuz ve eylü...

Sorumlu Yazar
Cumhur GÜNGÖROĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2010
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kazdağları'nın karaçamın (Pinus nigra) yayıldığı 1100m ile 1750m arasında 5 basamaktan toplam 33 ağaçtan 1, 2, 3 ve 4 yaşındaki ibrelerden toplam 131 ibre örneği alınmıştır toplanmıştır. İbre özellikleri olarak; ibre boyu, 1000 tane ağırlığı ve ...

Sorumlu Yazar
Barış TECİMEN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2010
Köklerinde Hayatvar