Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.400'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Son Eklenen 10 Yayın

Çeviri Tüm Metin

Çalışma, İspanya'lı uzman I. Batlle'nin şu kaynaktaki makalesinin tercümesidir: NUCIS Newsletter, Information Bulletin of the Research Network on Nuts (FAOCIHEAM). No:6, Dec. 1997, s33-38

Çeviren
Tolga YILDIRIM
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Akdeniz bitki örtüsü tipinin evriminde doğal ve insan eliyle çıkarılmış yangınlar önemli rol oynamıştır. Artan insan nüfusu ile birlikte denetim dışı orman yangınlarının büyüklüğü ve şiddeti de sürekli artmış ve giderek daha ...

Sorumlu Yazar
Gürel ŞİRİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede, orman yangınlarını etkileyen faktörler ulusal ve küresel düzeyde tartışılmış ve uygulamaların sorgulanmasıyla yapılması gerekenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yangına dirençli orman kurma ilkelerinin irdelenmesi ile birlikte mevcut ormanların yangınlara direncinin ...

Sorumlu Yazar
Gürel ŞİRİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Çeviri Tüm Metin

Bu makale “T. Kozlowski and S.G. Pallardy 1997: Growth control in woody plants, page: 112-127 Academic Press, San Diaogo” isimli kaynaktan alınarak çevirisi yapılmıştır.

Çeviren
Melahat ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ormancılık araştırmalarında istatistik yöntemlerin yeterince kullanılmaması nedeniyle bazı denemeler geçerliliğini ve değerlendirme niteliğini yitirebilmektedır. Denemelerin geçerli olabilmeleri için istatistik kurallarına göre planlanmaları ve yürütülmeleri gerekir. Araş...

Sorumlu Yazar
Fikret IŞIK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Araştırma Makalesi Tüm Metin

SEKA müessesesi için imal edilen kızılçam kağıtlık odunun, kabuk böceği üremesini önlemek amacıyla, kabuklarının balta ile soyulması işinde geçen standart süre 330.4dk/ster veya 5.9dk/adet olarak saptanmıştır. ...

Sorumlu Yazar
Yalçın YEŞİLKAYA
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Doğa korumanın asıl amacı doğanın el değmeden bulunduğu konumunda muhafazasıdır. Ancak, gerekli hallerde gelecek nesillerinde doğal alanlara gereksinimi göz önünde bulundurularak, bozulmuş parçalarının kısıtlı olarak imar ve restoresine ...

Sorumlu Yazar
M. Nizam SAVAŞ
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bitki fizyolojisi çalışmalarının ormancılık araştırmalarına en önemli katkısı niçin ve nasıl sorularının cevabındadır. Örneğin belirli silvikültürel uygulama veya çevre koşulları bir ağacın büyü...

Sorumlu Yazar
Melahat ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede, Antalya ve Bük’teki iklim değerleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Aralarında çok az (20 km) bir yatay mesafe olmasına rağmen özellikle yağış değerlerinde büyük farklar bulunmasının nedenleri açıklanmış...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Makale Çevirisi Tüm Metin

ABD Boston Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Curtis N. Runnels'e ait makalenin tercümesidir. Yaygın olarak kabul edilen eski Yunanlılar ve Romalılar "çevreleri ile uyum içinde yaşadılar” görüşünün aksine, arkeolojik ve jeolojik kanıtlar ...

Çeviren
Rumi SABUNCU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Köklerinde Hayatvar