Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.400'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Son Eklenen 10 Yayın

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Boylu ardıç tohumlarındaki çimlenme engelini giderici yöntemler araştırılmış, tohumlara çeşitli ön işlemler uygulanmış ve bunların tohum çimlenmesine etkileri sera şartlarında denenmiştir. Ancak, denemelerde yeterli ölçüde çimlenme elde edilemediğinden, uygulanan ön işlemlerden herhangi ...

Sorumlu Yazar
Mahmut Derya AVŞAR
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2001
Çeviri Tüm Metin

Genetik çeşitlilik; genetik süreçlerle ve mutasyon, seleksiyon, gen akışı, genetik kayma ve eşleşme deseni gibi yaşam tarihi karakteristikleriyle etkilenen bir süreçtir. Bu olaylar kapalı bir fanusun içerisinde gerçekleşmediğinden, genetik çeşitliliğin dağı...

Çeviren
Belkıs KORKMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2001
Araştırma Makalesi Tüm Metin

ortalamalarının gerisinde olduğumuz açıktır. Ülkemiz biyolojik zenginliklerinin etkin koruma ve değerlendirilmesinin sağlanmasında kuruluşlar, halkın katılımını ve eğitimini sağlayabilmek için halkla ilişkileri yönetim süreçlerinin bir parç...

Sorumlu Yazar
Serdar ŞENGÜN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2001
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Dünya Bankası Çevre Fonu (GEF) hibe katkısı ile desteklenen Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi (In-Situ Conservation of Genetic Diversity Project) kapsamında pilot bölgelerden biri olan Kazdağları ormanlarında Orman Bakanlığı'nın olurlarıyla 1994 tarihinde Survey-Envanter çalışmaları ...

Sorumlu Yazar
Atilla GÜL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Derleme Tüm Metin

Bu makalede Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve çalışmaları tanıtılmıştır.

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Derleme Tüm Metin

Çalışmada, Of Orman Fidanlığı sera ve açık alan koşullarında üretilen 1+0 yaşlı Enso tipi tüplü Sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarının bazı morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Aynı agregat kültüründe (%70 Barma turbası+ %30 çay artığı kompostu) fertigasyonla ...

Sorumlu Yazar
Sezgin AYAN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ağaç ıslahı stratejileri, bireylerin genlerin etki şekilleri ile ıslah populasyonuna ait genetik parametrelere ihtiyaç duyar. Buna ilaveten, ıslah çalışmalarıyla elde edilen genetik kazancın miktarı populasyondaki bireylerin ıslah değerlerinin sağlıklı bir şekilde tahmininine dayanır. Bu nedenle döl ...

Sorumlu Yazar
Hikmet ÖZTÜRK
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Derleme Tüm Metin

Çalışmada, OGM tarafından ürün çeşitleri itibari ile belirlenip işletmelere gönderilen tarife bedelleri ile işletmeler bazında yineürün çeşitlerine göre hesaplanan tarife bedellerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Örnek olarak ele ...

Sorumlu Yazar
Atakan ÖZTÜRK
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede ağaç ıslahına dair temel bilgiler, muhtemel sorunları ve çözümleri verilmiştir.

Sorumlu Yazar
Hikmet ÖZTÜRK
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2001
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, Finike Orman İşletme Müdürlüğü-Finike Orman İşletme Şefliğinin 392 numaralı bölmesinde, Alkaya Mevkiinde tesbit edilen Ehrami Kızılçam yayılışı tanıtılmıştır.

Sorumlu Yazar
Said DAĞDAŞ
Yayıncı Kuruluş
Tabiat ve İnsan Dergisi
Yayın
Tabiat ve İnsan Dergisi, 2016
Köklerinde Hayatvar